Mestre/a d’ensenyament especial (números L204016 i L204017)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A2L
Adscripció: 
Serveis Educatius del CPEE Sant Jordi – CPEE Sant Jordi – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
2
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar