JOR16-002 / Jornada: Llei de pressupostos generals de l'estat

Objectius

· Informar de les principals novetats de caràcter econòmic introduïdes per la Llei general de Pressupostos de l’Estat pel 2016

· Analitzar el destí del superàvit de la liquidació de l’exercici 2015

· Conèixer el règim de tutela financera aplicable a les entitats locals de Catalunya per a l’exercici 2016

Codi: 
JOR16-002
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9 a 9.15 h
Recepció dels participants
de 9.15 a 9.30 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.
de 9.30 a 11 h
Llei de pressupostos generals de l’Estat 2016 i altres novetats. Redimensionament del sector públic local: problemàtica
Sr. Gabriel Hurtado López. Subdirector General d’ Estudis i Finançament d’Entitats locals. Secretaría General de Coordinació Autonòmica i Local. Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques.
d’11 a 11.30 h
Pausa
d’11.30 a 13 h
Destí del superávit en 2016. Inversions financerament sostenibles. (Criteris interpretatius MINHAP)
Sra. Eva Donoso Atienza. Subdirectora general adjunta. Subdirecció General d’ Estudis i Finançament d’Entitats locals. Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local. Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques.
de 13 a 14 h
Règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016
Sr. Ramon Auset i Martí. Responsable de l’Àrea de Corporacions Locals. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Destinataris

Càrrecs electes, secretaris, interventors, tresorers, secretaris interventors i personal tècnic de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les terres de l’Ebre.

Metodologia

Inscripcions


Queda exempt de pagament el personal d’ens locals adherits a l’AFEDAP.

La resta d’inscrits haurà d’abonar 13 euros a la Diputació de Tarragona al compte 2013-3056-07-0210098938, fent constar la referència: SAM-JOR16-002, i fer arribar per fax el resguard d’ingrés a la Unitat de Formació: 977 291 537, indicant el nom i cognom de la persona inscrita.
Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a jornades indicant el codi corresponent segons la seu.

Termini d’inscripció: 26 de febrer
Places limitades. Es confirmarà l’admissió.

Dates, horari i lloc de realització

3 de març de 9 a 14 hores.

Codi: JOR16-002_1 - Tarragona - Auditori Diputació. Edifici Síntesi, carrer Pere Martell, 2. 43001 Tarragona.

Es realitzarà a través de videoconferència a les seus de:
Codi: JOR16-002_2 - Tortosa - Consell Comarcal del Baix Ebre
Codi: JOR16-002_3 - Móra d’Ebre - Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Codi: JOR15-009_4 - Lleida (Diputació i Consells Comarcals)

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
3 de març de 2016
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Auditori Diputacio. Edifici Síntesi, carrer Pere Martell, 2. 43001 Tarragona
Places: 
200