Seguretat ciutadana

Objectius

• Identificar la normativa reguladora dels accidents de trànsit.
• Determinar els factors intervinents als accidents de trànsit.
• Establir les pautes d’actuació policial en la intervenció dels accidents.
• Concretar el procés de recopilació de dades en la inspecció tècnica policial.
• Saber determinar el principi causal.

Codi: 
C18-089
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Àmbit tècnic-jurídic: Terminologia i conseqüències legals. Estudi elemental dels delictes aplicables. La microinvestigació dels accidents.
2. Àmbit tècnic-professional. Tipologia elemental dels accidents de trànsit i els factors intervinents.
3. Àmbit operatiu en la intervenció als accidents. Cronologia de les pautes d’actuació en la intervenció policial de l’accident de trànsit.
4. Àmbit operatiu en la investigació. La importància de la inspecció ocular i la recollida de proves i vestigis a l’escenari de l’accident
5. Àmbit de planimetria i mitjans tècnics. Operativa policial en la realització de diagrames de l’accident i els sistemes digitals de suport a la investigació (fotografia i videografia).
6. Àmbit causal i de producció de l’accident. Estudi inicial del principi de responsabilitat o causalitat als accidents de trànsit.
7. Àmbit pràctic: Realització de casos reals a la via pública.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local, preferentment dels ajuntaments del Vendrell i de Tortosa.

Metodologia

Lliurament de documentació específica.
Exposició teòrica d’alguns conceptes amb suport de complements didàctics (vídeos, fotografies, documentació...).
Resolució de supòsits pràctics reals.

Requisits


Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
20 hores + 5 h pràctica via pública
Dies: 
C18-089_1: El Vendrell Dies: 3, 17 i 31 d’octubre i 14 i 21 de novembre C18-089_2: Tortosa Dies: 16 i 30 d’octubre; 13 i 20 de novembre i 4 de desembre
Hores: 
De 15 a 20 h
Lloc: 
Al Vendrell edició 1 / A Tortosa edició 2
Places: 
25

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge policial.

· Saber aplicar la terminologia i fraseologia pròpia d’aquest àmbit.

· Conèixer les estructures dels principals documents policials.

· Redactar les actes policials per tal que prosperi el procediment sancionador.

Codi: 
C18-080
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ús adequat del llenguatge i la terminologia policial
2. Elaboració de documents eficaços, d’acord amb la seva finalitat
3. Adquisició d’eines per elaborar escrits precisos, complets i breus
4. Conèixer l’estructura dels documents policials més habituals
4.1. Ofici
4.2. Informe
4.3. Denúncia
4.4. Minuta
4.5. Acta
4.5.1. Elements de l’acta
4.5.2. Interrelació entre l’acta policial i el procediment sancionador.
4.6. Atestat
5. Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document

Destinataris

Personal de la policia local que hagi d’elaborar documents policials.

Metodologia

El curs serà bàsicament virtual amb estudi de la documentació i realització d’exercicis.
La part presencial estarà planificada per resoldre dubtes i revisar activitats.

Requisits


Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 9 de setembre de 2018

Altres dades

Durada: 
30 hores (10 hores presencials + 20 virtuals)
Dies: 
6 i 19 de novembre i 12 de desembre
Hores: 
6 de novembre de 16 a 19 h 19 de novembre i 12 de desembre de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Torredembarra
Places: 
25

C18-032 / Curs: Gestió de fauna en l'àmbit policial

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
• Identificar els organismes públics i privats de gestió faunística més rellevants a nivell mundial, europeu, nacional i autonòmic.

C18-039 / Curs: Intervenció policial en accidents de trànsit

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
• Identificar la normativa reguladora dels accidents de trànsit. • Establir les pautes d’actuació policial en la intervenció dels accidents.

Objectius

· Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT i que poden portar a confusió.
· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar administrativament o judicialment les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció.

Codi: 
C18-038
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Casuística 1: Alarma de pèrdua vigència activada
Casuística 2: Sense alarma activada, però el sistema no mostra permisos en vigor
Casuística 2 bis: Cap alarma activada, però el sistema no mostra permisos en vigor – la pèrdua de vigència edictal
Casuística 3: Suspensió temporal judicial inferior a 2 anys amb alarma activada
Casuística 4: Suspensió temporal judicial inferior a 2 anys sense alarma activada
Casuística 5: Suspensió temporal judicial superior a 2 anys. Alarmes activades
Casuística 6: Suspensió temporal judicial superior a 2 anys. Sense alarmes activades
Casuística 7: Permís de conduir amb el termini de validesa vençut
Casuística 8: Persona que no disposa d’historial de permisos de conduir, però si que li consten incidències i sancions
Casuística 9: Alarma de revocació - intervenció
Casuística 10: Alarma de revocació per frau

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals, especialment els destinats a sales de comandament o recepció de trucades i a oficines de denúncies i instrucció d’atestats.

Metodologia

Exposició teòrica de conceptes. Resolució de supòsits pràctics.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

Termini inscripció: 15 d'abril

Termini inscripció C18-038_4: 20 d'abril

Altres dades

Durada: 
5 hores lectives
Dies: 
Dues edicions: C18-038_1: Tarragona - 26 d’abril C18-038_2: Tarragona - 17 de maig C18-038_3: Calafell - per videoconferència - 17 de maig C18-038_4: Tortosa - per videoconferència - 26 d'abril
Hores: 
de 9 a 14.30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies· Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

· Diferenciar correctament la normativa d’aplicació i les competències sancionadores que afecten als locals de concurrència pública

· Inspeccionar aspectes dels locals de manera integral, com la seguretat, higiènic-sanitàries, l’aforament, el dret d’admissió, ...

· Utilitzar noves actes d’inspecció especialitzades

Codi: 
C18-056
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La policia administrativa: importància. L’estratègia en la investigació administrativa. La planificació d’inspeccions de locals.
2. La normativa aplicable als locals de concurrència pública.
3. El règim d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies.
4. El catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. Règim d’horaris d’obertura i tancament.
5. El règim sancionador en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
6. Inspeccions sobre les condicions administratives, de seguretat, higiènic - sanitàries dels locals de concurrència pública.
7. La inspecció d’aspectes determinats: la normativa sobre els fulls de reclamació; l’exercici del dret d’admissió; El llistat de preus. Les plaques o rètols normalitzats. L’aforament.
8. La inspecció sobre la venda i el consum de tabac als locals de concurrència pública.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local

Metodologia

Lliurament de documentació específica. Exposició teòrica d’alguns conceptes. Resolució de supòsits pràctics

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

Termini d'inscripció: 8 d'abril

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 hores presencials i 10 hores virtuals)
Dies: 
Dies: del 12 d’abril al 4 de maig Sessions presencials: 16, 18 i 24 d’abril i 2 de maig
Hores: 
de 15.30 a 20.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT i que poden portar a confusió.

· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar administrativa o judicialment les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció.

· Resoldre les múltiples situacions que es poden produir en matèria de conduccions sota els efectes de l’alcohol i negatives a les proves legalment establertes.

Codi: 
C17-072
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La interpretació operativa de les pantalles VECO (Vehicles/Conductors) de la DGT. Les 10 casuístiques
2. El procediment en delictes per conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense permís o llicència
3. El procediment en delictes per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Casuístiques relacionades (la polèmica segona prova, accidentats, el marge d’error dels etilòmetres, les proves de contrast, ...)
4. El procediment en delictes per negar-se a efectuar les proves d’alcoholèmia

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals, especialment els destinats a sales de comandament o recepció de trucades i a
oficines de denúncies i instrucció d’atestats.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica i dins del termini establert, el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2017

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
15, 16 i 17 de novembre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Saber executar les intervencions més adequades davant situacions policials relacionades amb la violència domèstica i de gènere.

Codi: 
C17-090
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció i definicions. Figures delictives.
2. Tipologies delictives més freqüents. Exemples pràctics de tipificació.
3. Actuació policial al lloc dels fets.
4. Mesures assistencials, cautelars i de protecció.
5. Actuació amb dones estrangeres en situació irregular.
6. Supòsits de trencament de les mesures cautelars.
7. Imputació versus detenció. El trencament de condemna a l’àmbit familiar.
8. La instrucció de diligències policials.
9. La valoració policial del risc de la víctima.

Destinataris

Comandaments i agents dels cossos de la policia local i de vigilants municipals.

Metodologia

· Lliurament de documentació específica

· Exposició teòrica d’alguns conceptes

· Resolució de supòsits pràctics

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica i dins del termini establert, el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2017

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
9, 11 i 16 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Adquirir els coneixements i els criteris d’actuació en alguns àmbits de la seguretat ciutadana.

Codi: 
C17-005
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Policia preventiva i de seguretat (identificacions, infraccions per tinença d’armes/drogues)
2. Actuacions bàsiques de policia administrativa i locals de concurrència pública
3. Pautes operatives davant els delictes més comuns (robatoris, estafes, baralles i cadàvers)
4. Instrucció d’atestats i procediment amb la gestió de detinguts
5. Actuacions en l’àmbit de la violència masclista

6. Actuacions relacionades amb l’ocupació d’immobles
7. Intervencions bàsiques en matèria de trànsit

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local.

Metodologia

Es portarà a terme de forma presencial fonamentalment. Únicament es treballaran de forma virtual els qüestionaris d’avaluació i la resolució del cas pràctic final.

Altres dades

Durada: 
30 hores (25 presencials i 5 virtuals)
Dies: 
Dies: del 20 de març al 23 d’abril Dates sessions presencials: 27 i 28 de març i 3, 4 i 19 d’abril Horari: 27, 28 de març i 19 d’abril de 15 a 20.30 h - 3 i 4 d’abril de 9.15 a 14.15 h
Hores: 
De 15 a 20.30 h i de 9.15 a 14.15 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Objectius

Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies

Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

Diferenciar correctament la normativa que afecta als locals de concurrència pública, de la que regula els establiments comercials

Inspeccionar aspectes de determinats locals, com els locutoris i els basars

Utilitzar noves actes d’inspecció especialitzades

Codi: 
C16-092
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1.  La policia administrativa: importància. L’estratègia en la investigació administrativa. La planificació d’inspeccions de locals.

 
2. La normativa actual aplicable als locals de concurrència pública. Afectacions de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.
3.  El règim d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies.


4. El nou catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. Règim d’horaris d’obertura i tancament.


5. El règim sancionador actual en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.


6. La normativa que afecta als horaris comercials. 


7. Inspeccions sobre les condicions administratives, de seguretat, higiènic - sanitàries dels locals de concurrència pública. 


8. La inspecció d’aspectes determinats: la normativa sobre els fulls de reclamació;  l’exercici del dret d’admissió;  El llistat de preus. Les plaques o rètols normalitzats. L’aforament. 


9. La Inspecció sobre la venda i el consum de tabac als locals de concurrència pública 


10. Inspeccions especialitzades en locals comercials concrets: locutoris i basars


Annex. Proposta de noves actes d’inspecció de locals. Les actes genèriques i les actes especialitzades.

Destinataris

Comandaments i agents dels cossos de Policia Local i de vigilants municipals.

Metodologia

Lliurament de documentació específica. Exposició teòrica de conceptes i resolució de supòsits pràctics.

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 hores presencials i 10 de virtuals)
Dies: 
26 i 28 de setembre, 3, 5 i 10 d'octubre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Seguretat ciutadana