Seguretat ciutadana

Objectius

· Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies

· Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

· Diferenciar correctament la normativa d’aplicació i les competències sancionadores que afecten als locals de concurrència pública i la que regula els establiments comercials

· Inspeccionar aspectes de determinats locals, com locutoris i basars.

· Utilitzar noves actes d’inspecció especialitzades

Codi: 
C19-093
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. La policia administrativa: importància. L’estratègia en la investigació administrativa. La planificació d’inspeccions de locals.
2. La normativa aplicable als locals de concurrència pública.
3. El règim d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies.
4. El catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. Règim d’horaris d’obertura i tancament.
5. El règim sancionador en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
6. La normativa que afecta als horaris comercials
7. Inspeccions sobre les condicions administratives, de seguretat i higiene dels locals de concurrència pública.
8. La inspecció d’aspectes determinats: la normativa sobre els fulls de reclamació. L’exercici del dret d’admissió. El llistat de preus. Les plaques o rètols normalitzats. L’aforament.
9. La inspecció sobre la venda i el consum de tabac als locals de concurrència pública.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local

Metodologia

Lliurament de documentació específica. Exposició teòrica d’alguns conceptes. Resolució de supòsits pràctics

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 22 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 hores presencials i 10 virtuals)
Dies: 
del 28 d’octubre al 21 de novembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona

Objectius

· Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT.

· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar administrativa o judicialment les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció.

· Actualitzar els coneixements sobre l’actuació que s’ha de dur a terme amb els permisos de conduir nacionals, estrangers i comunitaris.

· Resoldre les situacions que es poden produir en matèria de conduccions sota els efectes de l’alcohol i negatives a les proves legalment establertes.

Codi: 
C19-092
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els delictes relacionats amb l’art. 384 del Codi Penal.
2. El procediment en delictes per conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense permís o llicència.
3. Actuació amb permisos de conduir nacionals.
4. Actuació amb permisos de conduir estrangers i comunitaris.
5. El procediment en delictes per conducció sota la influència de l’alcohol.
6. El procediment en delictes per negativa a la prova d’alcoholèmia i la negativa a la prova per part de persones amb malalties o accidentades.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals.

Metodologia

Exposició teòrica de conceptes i resolució de supòsits pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 22 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
15 h
Dies: 
Dies: 15, 16 i 17 d’octubre Horari: de 9.30 a 14.30 h
Hores: 
de 9.30 a 14.30 h
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

C19-091 / Curs: Actuacions operatives de seguretat ciutadana

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer les tècniques necessàries per desenvolupar les funcions policials més habituals.

C17-005 / Curs: Actualització en seguretat ciutadana

Semipresencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Adquirir els coneixements i els criteris d’actuació en alguns àmbits de la seguretat ciutadana.

Objectius

Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies

Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

Diferenciar correctament la normativa que afecta als locals de concurrència pública, de la que regula els establiments comercials

Inspeccionar aspectes de determinats locals, com els locutoris i els basars

Utilitzar noves actes d’inspecció especialitzades

Codi: 
C16-092
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1.  La policia administrativa: importància. L’estratègia en la investigació administrativa. La planificació d’inspeccions de locals.

 
2. La normativa actual aplicable als locals de concurrència pública. Afectacions de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.
3.  El règim d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies.


4. El nou catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. Règim d’horaris d’obertura i tancament.


5. El règim sancionador actual en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.


6. La normativa que afecta als horaris comercials. 


7. Inspeccions sobre les condicions administratives, de seguretat, higiènic - sanitàries dels locals de concurrència pública. 


8. La inspecció d’aspectes determinats: la normativa sobre els fulls de reclamació;  l’exercici del dret d’admissió;  El llistat de preus. Les plaques o rètols normalitzats. L’aforament. 


9. La Inspecció sobre la venda i el consum de tabac als locals de concurrència pública 


10. Inspeccions especialitzades en locals comercials concrets: locutoris i basars


Annex. Proposta de noves actes d’inspecció de locals. Les actes genèriques i les actes especialitzades.

Destinataris

Comandaments i agents dels cossos de Policia Local i de vigilants municipals.

Metodologia

Lliurament de documentació específica. Exposició teòrica de conceptes i resolució de supòsits pràctics.

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 hores presencials i 10 de virtuals)
Dies: 
26 i 28 de setembre, 3, 5 i 10 d'octubre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
14, 16, 18, 22 i 24 de novembre
Hores: 
14, 16 i 18 de 9 a 14 h, 22 i 24 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
3, 5, 7, 10 i 13 d'octubre
Hores: 
3, 5 i 7 de 9 a a 14 hores i 10 i 13 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tortosa

Objectius

· Conèixer els diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT i que poden portar a confusió.
· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar administrativa o judicialment les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció.
· Resoldre les múltiples situacions que es poden produir en matèria de conduccions sota els efectes de l’alcohol i negatives a les proves legalment establertes.

Codi: 
C16-057
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La interpretació operativa de les pantalles VECO (Vehicles/Conductors) de la DGT. Les 10 casuístiques.
2. El procediment en delictes per conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense permís o llicència.
3. El procediment en delictes per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Casuístiques
relacionades (la polèmica segona prova, accidentats, el marge d’error dels etilòmetres, les proves de contrast, ...)
4. El procediment en delictes per negar-se a efectuar les proves d’alcoholèmia

Destinataris

Personal del col.lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals, especialment els destinats a sales de comandament o recepció de trucades i a oficines de denúncies i instrucció d’atestats

Metodologia

Teoricopràctica

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
19, 24 i 26 d'octubre
Hores: 
de 15:30 a 20:30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge policial.
· Saber aplicar la terminologia i fraseologia pròpia d’aquest àmbit.
· Redactar textos narratius, descriptius, expositius, argumentatius i prescriptius.
· Fixar els diversos passos en l’elaboració d’un text policial.
· Conèixer les estructures dels principals documents policials.

Codi: 
C16-031
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ús adequat del llenguatge i la terminologia policial
2. Elaboració de documents eficaços, d’acord amb la seva finalitat
3. Adquisició d’eines per elaborar escrits precisos, complets i breus
4. Conèixer l’estructura dels documents policials més habituals
4.1. Correu electrònic / nota interna
4.2. Ofici / circular
4.3. Informe
4.4. Denúncia
4.5. Minuta
4.6. Acta
4.7. Atestat
5. Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document

Destinataris

Personal de la policia local que hagi d’elaborar documents policials.

Metodologia

Teoricopràctica. Es desenvoluparà en gran part de forma virtual amb tutoria en línia i una dedicació aproximada de 4 hores setmanals.
Es completarà amb una sessió presencial de 4 hores lectives de durada.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
del 2 de maig al 16 de juny Sessió presencial: 15 de juny
Hores: 
de 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Identificar les principals causes de l’estrès en l’atenció de públic.
· Conèixer el marc de la intel·ligència emocional per a la gestió de l’estrès. Incorporar pràctiques preventives de l’estrès laboral.
· Reconèixer els símptomes de l’estrès en el propi cos.
· Conèixer i incorporar diferents tècniques de control emocional.
· Reduir la resposta d’estrès de l’organisme.
· Conèixer diferents eines de comunicació efectiva per gestionar situacions tenses d’interacció.

Codi: 
C15-084
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Intel·ligència emocional com a marc per entendre la gestió emocional i de l’estrès
2. L’autocontrol i la gestió emocional
3. El reconeixements de les emocions en els altres
3.1. L’empatia definició i estratègies pelseu desenvolupament
3.2. Impacte en la reducció de l’estrès interpersonal i en la qualitat de l’activitat laboral
4. Estrès i estressos interpersonals
4.1. Com funcionen els processos d’estrès
4.2. Indicadors dels estats d’estrès: cognitius, emocionals i racionals
5. Tècniques físiques de gestió de l’estrès
5.1. Tècniques emocionals i cognitius de gestió de l’estrès
5.2. Diferències entre estrès i Bournout

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local

Metodologia

Es combinaran breus exposicions teòriques amb activitats de reflexió, treballs individuals, exercicis d’aprenentatge i activitats de síntesi.

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
16, 23 i 30 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Seguretat ciutadana