Seguretat ciutadana

Objectius

· Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT
· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció
· Resoldre les múltiples situacions que es poden produir en matèria de conducció sota els efectes de l’alcohol i negatives a les proves legalment establertes

Codi: 
C20-193
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els delictes relacionats amb l’art. 384 del Codi Penal.
2. El procediment en delictes per conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense permís o llicència.
3. Actuació amb permisos de conduir estrangers i comunitaris.
4. Intervenció amb vehicles de mobilitat personal i imprudències al volant.
5. El procediment en delictes per conducció sota la influència de l’alcohol.
6. El procediment en delictes per negativa a la prova d’alcoholèmia i la negativa a la prova per part de persones amb malalties o accidentades.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals.

Metodologia

Exposició teòrica de conceptes i resolució de supòsits pràctics utilitzant l’aula virtual i la plataforma de videoconferència Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Requisits

REQUISITS

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (12 hores a l’aula virtual + 8 hores de vídeoclasse)
Dies: 
Dies: del 19 d’octubre al 2 de novembre de 2020 Sessions videoclasses: 19, 21, 26 i 29 d’octubre
Hores: 
25
Lloc: 
Virtual + Videoclasse
Places: 
25

Objectius

· Saber diferenciar correctament els diferents tipus delictius en l’àmbit de l’ocupació d’immobles.
· Tipificar les diferents situacions jurídiques d’intervenció policial en els casos d’ocupacions de béns immobles a través de la casuística operativa.
· Clarificar criteris per dur a terme l’actuació amb les persones autores i instruir els atestats d’una manera unificada.

Codi: 
C20-166
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. El tipus penal del delicte d’usurpació d’immoble
2. Diferència entre violació de domicili i usurpació de bé immoble
3. El tipus penal de l’ocupació no violenta de l’art. 245.2 CP
4. Requisits ocupacions pacífiques segons la Jurisprudència
5. La consumació del delicte i l’aplicació del concepte “de manera flagrant”
6. L’aplicació del concepte “delicte flagrant”
7. L’ocupació de segones residències
8. La infracció administrativa de l’art. 37.7 LO 4/2015
9. La diferència entre la infracció administrativa d’ocupació d’immoble i la penal
10. Detenció o imputació
11. Esquema dels delictes relacionats amb ocupacions i/o domicili
12. Altres delictes relacionats amb les ocupacions. Defraudacions
13. Protocol policial d’instrucció d’atestat per usurpació d’immoble
14. Atestats per usurpació d’immobles
15. Campanyes municipals de sensibilització

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals.

Metodologia

Exposició teòrica de coneixements i resolució de supòsits pràctics. Es treballarà a través de la plataforma Moodle i amb videoclasses.


 

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
12
Dies: 
Dies: del 21 de setembre al 4 d’octubre de 2020 Sessions videoclasses: 29 de setembre i 1 d’octubre de 2020
Hores: 
de 9.30 a 11.30 h
Lloc: 
Virtual + Videoclasse
Places: 
25

C17-005 / Curs: Actualització en seguretat ciutadana

Semipresencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Adquirir els coneixements i els criteris d’actuació en alguns àmbits de la seguretat ciutadana.

C16-092 / Curs Semipresencial: Policia administrativa. Inspeccions de locals de concurrència pública.

Semipresencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
14, 16, 18, 22 i 24 de novembre
Hores: 
14, 16 i 18 de 9 a 14 h, 22 i 24 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
3, 5, 7, 10 i 13 d'octubre
Hores: 
3, 5 i 7 de 9 a a 14 hores i 10 i 13 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tortosa

Objectius

· Conèixer els diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT i que poden portar a confusió.
· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar administrativa o judicialment les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció.
· Resoldre les múltiples situacions que es poden produir en matèria de conduccions sota els efectes de l’alcohol i negatives a les proves legalment establertes.

Codi: 
C16-057
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La interpretació operativa de les pantalles VECO (Vehicles/Conductors) de la DGT. Les 10 casuístiques.
2. El procediment en delictes per conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense permís o llicència.
3. El procediment en delictes per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Casuístiques
relacionades (la polèmica segona prova, accidentats, el marge d’error dels etilòmetres, les proves de contrast, ...)
4. El procediment en delictes per negar-se a efectuar les proves d’alcoholèmia

Destinataris

Personal del col.lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals, especialment els destinats a sales de comandament o recepció de trucades i a oficines de denúncies i instrucció d’atestats

Metodologia

Teoricopràctica

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
19, 24 i 26 d'octubre
Hores: 
de 15:30 a 20:30 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge policial.
· Saber aplicar la terminologia i fraseologia pròpia d’aquest àmbit.
· Redactar textos narratius, descriptius, expositius, argumentatius i prescriptius.
· Fixar els diversos passos en l’elaboració d’un text policial.
· Conèixer les estructures dels principals documents policials.

Codi: 
C16-031
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ús adequat del llenguatge i la terminologia policial
2. Elaboració de documents eficaços, d’acord amb la seva finalitat
3. Adquisició d’eines per elaborar escrits precisos, complets i breus
4. Conèixer l’estructura dels documents policials més habituals
4.1. Correu electrònic / nota interna
4.2. Ofici / circular
4.3. Informe
4.4. Denúncia
4.5. Minuta
4.6. Acta
4.7. Atestat
5. Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document

Destinataris

Personal de la policia local que hagi d’elaborar documents policials.

Metodologia

Teoricopràctica. Es desenvoluparà en gran part de forma virtual amb tutoria en línia i una dedicació aproximada de 4 hores setmanals.
Es completarà amb una sessió presencial de 4 hores lectives de durada.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
del 2 de maig al 16 de juny Sessió presencial: 15 de juny
Hores: 
de 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Identificar les principals causes de l’estrès en l’atenció de públic.
· Conèixer el marc de la intel·ligència emocional per a la gestió de l’estrès. Incorporar pràctiques preventives de l’estrès laboral.
· Reconèixer els símptomes de l’estrès en el propi cos.
· Conèixer i incorporar diferents tècniques de control emocional.
· Reduir la resposta d’estrès de l’organisme.
· Conèixer diferents eines de comunicació efectiva per gestionar situacions tenses d’interacció.

Codi: 
C15-084
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Intel·ligència emocional com a marc per entendre la gestió emocional i de l’estrès
2. L’autocontrol i la gestió emocional
3. El reconeixements de les emocions en els altres
3.1. L’empatia definició i estratègies pelseu desenvolupament
3.2. Impacte en la reducció de l’estrès interpersonal i en la qualitat de l’activitat laboral
4. Estrès i estressos interpersonals
4.1. Com funcionen els processos d’estrès
4.2. Indicadors dels estats d’estrès: cognitius, emocionals i racionals
5. Tècniques físiques de gestió de l’estrès
5.1. Tècniques emocionals i cognitius de gestió de l’estrès
5.2. Diferències entre estrès i Bournout

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local

Metodologia

Es combinaran breus exposicions teòriques amb activitats de reflexió, treballs individuals, exercicis d’aprenentatge i activitats de síntesi.

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
16, 23 i 30 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge policial.
· Saber aplicar la terminologia i fraseologia pròpia d’aquest àmbit.
· Redactar textos narratius, descriptius, expositius, argumentatius i prescriptius.
· Fixar els diversos passos en l’elaboració d’un text policial.
· Conèixer les estructures dels principals documents policials.

Codi: 
C15-105
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ús adequat del llenguatge i la terminologia policial
2. Elaboració de documents eficaços, d’acord amb la seva
finalitat
3. Adquisició d’eines per elaborar escrits precisos, complets i
breus
4. Conèixer l’estructura dels documents policials més habituals
4.1. Correu electrònic / nota interna
4.2. Ofici / circular
4.3. Informe
4.4. Denúncia
4.5. Minuta
4.6. Acta
4.7. Atestat
5. Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document

Destinataris

Personal de les policials locals que hagin d’elaborar documents policials.

Metodologia

Teoricopràctica. Es desenvoluparà en gran part de forma virtual amb tutoria en línia i una dedicació aproximada de 4 hores setmanals.
Es completarà amb una sessió presencial de 4 hores de durada.

Altres dades

Durada: 
30 h
Dies: 
Del 27 d'octubre al 18 de desembre Sessió presencial: pendent de determinar
Hores: 
De 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Seguretat ciutadana