X Jornada de Pedagogia de l'Art i Museus

ARTS, EDUCACIÓ I INTERDISCIPLINARIETAT. ELS PROJECTES, PUNT DE TROBADA ENTRE MUSEUS I ESCOLA

X JORNADA DE PEDAGOGIA DE L'ART I MUSEUS

17 D'ABRIL DE 2016

 

L’accés al coneixement ha sofert canvis de gran envergadura a les darreres dècades. La importància que atorguem avui al fet de ser competent en diversos àmbits passa per davant de la mera acumulació de coneixements específics.

La noció de competència inclou la capacitat per gestionar de forma autònoma la informació i la transferència dels aprenentatges en situacions diverses. Aquestes noves demandes s’han d’abordar, sovint, superant les fronteres de les disciplines tradicionals. La interdisciplinarietat, però, no és una preocupació nova per als educadors. Podríem invocar tota una vella tradició de transversalitat que passa pels centres d’interès, l’aprenentatge per ambients, les propostes didàctiques globalitzadores, l’aprenentatge basat en problemes o el treball per projectes.

El potencial educatiu de les arts visuals es fonamenta, en bona manera, en la possibilitat d’emprar-les per mobilitzar el raonament. Tasques com la recerca de significats, l’exploració dels contextos de l’art o la vinculació de les imatges amb el bagatge social i cultural dels participants posen en marxa el seu pensament cap a moltes direccions possibles. L’aventura pedagògica del museu d’art no solament persegueix avui l’experiència estètica o el coneixement de l’“alta cultura”. Demana una mirada d’ampli espectre, oberta a les aportacions de diversos camps del saber i de diversos registres i contextos culturals. Molts educadors, tant en l’àmbit museístic com en l’educació formal, han explorat les possibilitats de les arts per bastir projectes interdisciplinaris. Tendir ponts des de l’art cap a altres formes de coneixement ens permet construir una comprensió holística del que ens envolta. Fer confluir llenguatges i maneres de coneixement possibilita una aproximació més rica a la realitat i un major desenvolupament de la capacitat d’aprendre autònomament. A la X Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus, compartirem els plantejaments teòrics que fonamenten el treball a partir de projectes interdisciplinaris i també experiències pràctiques interessants en aquesta línia, tant en contextos museístics com escolars.

 

PONÈNCIES:

 

Pràctiques de relació dels infants i els joves amb l'art contemporani a l’escola i al museu

Fernando Hernández-Hernández Professor de la Secció de Pedagogies culturals.

Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.

 

Projectes singulars en museus d’art internacionals: el que s’ha de fer, el que es pot i el que es podria fer en educació artística

Olaia Fontal Merillas

Professora Titular de Universitat. Universidad de Valladolid

 

Trànsits i migracions en Zona Baixa: un projecte en formació de mestres

Helena Ayuso Moli. Responsable del Servei Educatiu del Centre d'Art la Panera

Glòria Jové Monclús. Professora de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida

 

Infància i territori. Una conversaartística a varies veus

Montserrat Navarro Ruiz

Directora de l’Escola El Martinet

 

Laboratori del paisatge. Un espai de creació oberta

Lidia Porcar

Artista visual i professora de l'Escola d'Art i Disseny de Reus

 

L'ètica sota crítica. Videoart, aula, artista, museu

Eloïsa Valero Catedràtica d’Ensenyament Secundari

Jordi Abelló. Pintor

 

 

Galeria d'imatges