> Presentació

Des de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria impulsem el Certificat de Professionalitat: Activitats auxiliars en conservació i millora de Forest -  AGAR0309​ per a capacitar-se en operacions auxiliars necessàries per a la conservació i millora dels boscos, aplicant criteris de qualitat i eficiència. Durant la formació, les persones participants també coneixeran les empreses del sector forestal i la normativa de prevenció de riscos laborals i ambientals.

D’aquesta manera es pretén millorar l’ocupabilitat i la capacitació de persones en situació d’atur, augmentant així les seves possibilitats d’inserció laboral en aquest sector.

> Contingut formatiu

El certificat de professionalitat té una durada total de 3 mesos, amb un total de 230 hores teòriques en modalitat presencial i 40 hores pràctiques a realitzar a l’Alcover i estarà impartida per Boscat (Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals).

  • Operacions auxiliars de repoblament, correcció hidrològica, construcció i manteniment d’infraestructures forestals (100 h)
  • Operacions auxiliars en tractaments silvícoles (100 h)
  • Operacions auxiliars en el control d’agents causants de plagues i malalties de plantes forestals (70 h)
  • Pràctiques professionals no laborals (40 h)

S’entregarà a les persones assistents el material en format paper i en format digital d’acord amb els continguts establerts a la normativa d’aplicació del certificat de professionalitat.

> Metodologia i avaluació

La formació combinarà la part teòrica amb la pràctica, basada en l’aprenentatge col·laboratiu i des de l’acció, de manera que l’alumne se senti implicat en el procés d’aprenentatge. S’aplicarà la metodologia del coaching forestal. L’alumnat coneixerà l’entorn forestal més proper i les seves professions relacionades amb l’objectiu de fomentar l’autoestima i la motivació vers l’ocupació. Es faran 3 tutories individuals durant la formació, per tal de conèixer la motivació inicial de l’alumnat, el desenvolupament del curs i el tancament del curs.

El tipus d’avaluació és contínua, al final de cada mòdul les persones participants realitzaran un test i una prova pràctica (al taller o al bosc). Així mateix, es realitzarà una avaluació del mòdul de pràctiques i, en cas que sigui necessari, es realitzaran proves de recuperació.

L’assistència mínima per obtenir la certificat és del 75% i, a més, s’haurà de superar cadascun dels mòduls.

> Persones beneficiàries

Poden participar en aquesta formació aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Majors de 18 anys.
  • Desocupades o en cerca de millora de feina inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com demandants d’ocupació.

Dates

Les dates que cal tenir en compte són les següents: 
  • Presentació de sol·licituds fins a l’1 d’octubre.
  • Inici de la formació: 16 d’octubre 2023
  • Fi de la formació: 1 de desembre 2023

> Inscripcions

Si compleixes els requisits de participació, ja pots fer la preinscripció a la formació de forma gratuïta clicant AQUÍ!

> Més informació

Si desitgeu més informació podeu enviar un correu electrònic a ocupacioiemprenedoria@dipta.cat o bé trucar al 977 29 66 91.