Accions i col·laboracionsJunts, tirem endavant iniciatives de suport a la cultura emprenedora

Planificació estratègica de la unitat d'Ocupació i Emprenedoria

PERÍODE 2018-2023

La unitat d'Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona ha impulsat durant l'any 2018 la seva planificació estratègica amb la col·laboració dels consells comarcals i dels principals ajuntaments de la demarcació. Com a resultat d'aquest procés s'ha elaborat un pla d'acció per al període 2018-2023

Fòrum d'inversió CAT SUD

TARRAGONA | Gener 2018

La Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Reus i ACCIO de la Generalitat de Catalunya convoquen anualment un fòrum d’inversió adreçat a persones emprenedores i inversors del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre per tal de dinamitzar la cerca de finançament de projectes empresarials.

Anada al BIZBARCELONA

BARCELONA | Maig 2018

Aquest any, com a novetat, la Diputació us porta gratuïtament al Biz! Atenent al nostre compromís de donar suport i facilitar eines a la comunitat emprenedora, hem decidit organitzar aquesta sortida per anar a BizBarcelona el proper dijous 31 de maig.

Business networking

TARRAGONA | Desembre 2017

Organitzem jornades de networking per tal de crear noves sinergies i col·laboracions entre emprenedors i emprenedores del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

Xarxa d'allotjaments empresarials del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Donem suport a cadascuna de les entitats local de la demarcació que gestiona vivers d'empresa i impulsem la dinamització d'espais de treball conjunt (coworking) amb l'objectiu d'afavorir sinergies i acords comercials entre persones emprenedores i empresàries.

Xarxa Catalunya Emprèn


Des del desembre de 2013 els serveis de suport a l’emprenedoria prestats per la Diputació es van afegir a la xarxa Catalunya Emprèn que impulsa la Generalitat i a la qual s’han adherit nombroses administracions locals. A més, es van ampliar els serveis oferts amb la creació d’una aplicació per elaborar el pla d’empresa, l’assessorament en la consolidació empresarial i la sensibilització de l’esperit emprenedor entre el jovent.

Xarxa URV Emprèn

La Diputació de Tarragona és una de les entitats associades a la xarxa URV Emprèn. Des de l’any 2012, la Universitat Rovira i Virgili promou i lidera aquesta plataforma que vol ser el punt de trobada on conflueixen els esforços de totes les organitzacions que s’interessen per promoure la cultura emprenedora a la demarcació de Tarragona.

Punt d'atenció Reempresa

La Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans, Polítiques Actives d’Ocupació i en el marc del treball de col·laboració amb l’activitat econòmica local impulsa el projecte Reempresa, un procés que garanteix la continuïtat i el creixement d’empreses ja existents, mitjançant l’orientació i el suport en els processos de cessió i de recepció de negocis entre diferents propietaris.

SECOT

La Diputació de Tarragona i SECOT (Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial) han signat un acord de col·laboració per l’assessorament d’emprenedors o empreses que busquen millorar la seva gestió, tant en l’àmbit econòmic, comercial o d’organització i gestió.