Tens una idea de negoci? Sigui quin sigui el punt en què es troba la teva idea de negoci, t'ajudem a elaborar el teu model de negoci Canvas i el pla economicofinancer per presentar-te a la 10a edició dels Premis Emprèn!

Des de la Diputació de Tarragona volem continuar reforçant el foment de l’esperit emprenedor i donar suport a l’aparició de noves iniciatives i generació d’ocupació de qualitat al territori. En aquesta edició, novament els guardons pretenen incentivar especialment l’emprenedoria vinculada a la innovació, el coneixement, la cultura, les persones i la sostenibilitat.

A més, la pandèmia del coronavirus ha afectat molts negocis d’arreu del territori i per això la Diputació vol seguir posant en valor aquells projectes empresarials que han aparegut en els darrers tres anys i que continuen esforçant-se per evitar les conseqüències socioeconòmiques de la COVID-19. 

Què he de fer per presentar-me?

  1. De ben segur que el teu projecte s'emmarca en alguna de les categories. Primer de tot, llegeix la convocatòria i tria quina és la categoria que millor s'adapta a la teva idea
  2. Prepara el teu model de negoci Canvas i el resum que desenvolupi els aspectes més rellevants de l’activitat econòmica del teu projecte/empresa. Per exemple, es valora tenir un pla de prevenció de riscos laborals, aplicar criteris de responsabilitat social corporativa o explicar la idoneïtat i la complementarietat de l'equip emprenedor, mesures implementades per adaptar-se al nou context socioeconòmic derivat de la COVID-19, etc.
  3. Fes un repàs a la convocatòria i busca i prepara tots els formularis i els documents que hauràs de presentar per participar (currículum vitae de les persones que integren l’equip, pla economicofinancer que reculli els aspectes economicofinancers del projecte empresarial, presentació de la persona emprenedora o l’equip amb la motivació per emprendre, etc.).
  4. Quan tinguis el model de negocis Canvas i el resum et serà més fàcil presentar el teu projecte de manera audiovisual. Juntament amb la resta de documentació, per participar en els Premis Emprèn, hauràs de presentar un vídeo de presentació del projecte empresarial amb una durada màxima de 2 minuts. No cal que sigui professional, però pensa que es valorarà la seva presentació formal i de qualitat. 
  5. Un cop tinguis la documentació requerida, el pla d'empresa i el vídeo de presentació, emplena la sol·licitud de participació i el document de resum del projecte.
  6. Fins l’1 d’agost de 2022 podràs presentar electrònicament tota la documentació a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona o a tal efecte, a través de les oficines d'assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona amb cita prèvia mitjançant aquest enllaç. També podràs presentar-la per qualsevol altre mitjà establert a la normativa vigent (registres públics dels consells comarcals, oficines de Correus, etc.). 

Si durant aquest procés necessites ajuda, compta amb nosaltres! T'ajudem a escollir la categoria més adient per al teu projecte, a preparar el pla d'empresa i podem veure junts quins són els punts forts del teu projecte.

Quan hagis completat tots els passos, revisarem la documentació presentada i si tot està correcte... benvingut o benvinguda als Premis Emprèn 2022!