> Presentació

La negociació és un mitjà de resolució de conflictes quan les parts desitgen mantenir o continuar una relació d’intercanvi a través d’un acord satisfactori.

La negociació està basada en un reajustament de l’oferta amb el suport de raonaments i rebatent possibles objeccions. Així, la clientela, que és una col·laboradora i mai una enemiga, queda satisfeta i convençuda de la decisió presa.

En la negociació, com a factors rellevants, cal destacar l’objecte de la negociació, el conflicte i la negociació mediatitzats per les relacions de poder i l’acord o no-acord.

En tot aquest procés s’ha de tenir en compte l’empatia com la capacitat de les persones d’entendre les situacions que s’estan vivint, posant-se al seu lloc i d’establir bon clima en les relacions interpersonals

> Objectius

Aquest curs ens servirà per:

 • Repassar els elements bàsics de la comunicació. 
 • Transmetre sensacions i emocions en la venda. 
 • Tractament de les emocions en moments complexes de la venta. 
 • Conéixer les tècniques de comunicació verbal i no verbal. 
 • Descobrir les xarxes socials com a element dins la venta. 
 • Organitzar-se fent teletreball de ventes. 
 • Aplicar a la venda l’storytelling. 
 • Sentir la marca com a eina de transmissió de les emocions.
 • Aprendre a tancar una venda.

> Programa​

La formació consta de 5 sessions virtuals de 2 hores:

 • Sessió 1: Les claus de l’èxit en la venda
  • Fases de la venda.
  • Objectius.
  • Aspectes a tenir en compte.
 • Sessió 2: Com controlar les emocions en positiu
  • Intel·ligència emocional, qualitats relacionades amb el sentiments i les emocions com a ingredients fonamentals.
  • Tipologia de les emocions.
 • Sessió 3: Aprendre a superar moments de crisi en el procés de les vendes
  • Saber detectar i conèixer els motius del conflicte.
  • Com abordar els conflictes. 
  • Què podem fer per esquivar les crisis econòmiques? 
  • L'embut de venda. 
  • Pràctiques per corregir els errors en les vendes.
  • Treballant en comerç on-line.
  • Actuar en temps de crisis. 
 • Sessió 4: Conèixer diferents tipus de tancament de vendes
  • El tancament o desenllaç, el moment determinant. 
  • Les principals tècniques professionals de tancament de vendes. 
  • Claus per a un bon tancament de vendes.
  • Com arribar a el tancament de la venda.
 • Sessió 5: Estimular la motivació i l'actitud
  • Tipus de motivació.
  • Enfoca diferent els problemes. 

> A qui va dirigit

Persones comercials, venedores, autònomes, emprenedores, de suport comercial, administració de vendes, comerciants o qualsevol altra persona que per la seva posició a l'empresa té una activitat relacionada directament amb clients o proveïdors.

> Metodologia​

Aquest curs consisteix en un taller pràctic en què hi haurà una participació activa de les persones participants, amb la utilització de recursos útils com els storytellings o la realització de dinàmiques de grup per posar en pràctica els continguts teòrics.

> Ubicació i dates

El curs es realitzarà de forma virtual.

Dies:  27 i 29 d’abril i 4, 6 i 8 de maig de 2020. Horari: d’11 a 13 hores.

> Inscripcions

Les inscripcions per aquest curs estan tancades. Segueix atent a noves formacions!