La Diputació de Tarragona una àmplia trajectòria com a entitat membre de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya, inicialment com entitat acreditada de la Xarxa Inicia i ja des del 2013 com a entitat membre del Programa Catalunya Emprèn. Cal tenir en compte també la seva experiència per consolidar projectes d'emprenedoria amb les 7 edicions dels Premis Emprèn en Femení i 5 edicions dels Premis Emprèn dipta.cat. En concret, una de les categories dels Premis es basa en Turisme, cultura i experiències.

Des del l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, i concretament des del Servei d’Emprenedoria s'assessoren les persones emprenedores des que tenen una idea de negoci fins la posada en marxa de l'activitat empresarial alhora que es milloren les seves habilitats amb propostes formatives específiques encaminades a millorar la competitivitat i la consolidació d'empreses.

D'altra banda, la Unitat d'Emprenedoria ha participat l'any 2017 en un programa d’innovació oberta, Innoturisme, conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya amb la seva plataforma Hubbik. Aquest programa ha permès el desenvolupament col·laboratiu de solucions que han donat resposta a un repte turístic i ha permès desenvolupar projectes amb idees de millora.

A més a més, la Diputació de Tarragona, la URV i les administracions locals impulsen un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT–CATSUD). El  projecte "TurisTIC en familia" vol obrir un nou espai per tal d'augmentar la competitivitat del sector mitjançant la incorporació de les TIC i el foment de la innovació. Es vol consolidar i incrementar l'activitat amb la consegüent generació de nova ocupació directa i indirecta. En definitiva, convertir la demarcació de Tarragona en referència innovadora global del turisme familiar.

El Patronat de Turisme de la Diputació (col·laborador clau en aquest programa) basa el gruix de les seves competències en la promoció i el suport a la comercialització turístiques. El Patronat també recull indirectament nous àmbits d'actuació reclamats per agents públics i privats del sector turístic de la demarcació. A més a més, aspectes com la formació, les noves tecnologies, la informació, els serveis d'assistència tècnica, etc. s'incorporen al ventall d'activitats a desenvolupar. El Patronat serà clau en l'aportació de personal formador i experts en la matèria del programa en l'àmbit internacional.

Finalment, la Unitat d'Emprenedoria ha impulsat aquest 2017 les acceleradores "CampTGN-up" i "Ebre-up", dos projectes d'acompanyament a projectes innovadors amb un alt impacte tecnològic.

La Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, recentment rebatejada com AUTOOCUPACIÓ  –antiga CP'AC–, és una institució sense afany de lucre nascuda l’any 1986 per fomentar l’emprenedoria, en l’àmbit de Catalunya, com a resposta a unes taxes d’atur juvenil alarmants. Després de 30 anys, i d’haver impulsat la creació de més de 3.700 empreses, l’impacte social de les activitats realitzades ha traspassat fronteres. Actualment col·labora amb entitats d’àmbit nacional i de fora d’Espanya per a desenvolupar nous programes d’emprenedoria i promoció econòmica. A nivell internacional, és el membre català de Youth Business International, la referència global en emprenedoria jove, a més de formar part de manera activa de la European Microfinance Network.

 

A Catalunya, AUTOOCUPACIÓ constitueix una entitat de referència en l’àmbit de l’emprenedoria: gestiona la prestació del servei d’assessorament de les Oficines Joves de la Generalitat, la cartera de microcrèdits de la Fundació Catalunya Caixa i lidera el Centre de Reempresa de Catalunya  –en col·laboració amb Cecot–. També ressaltar la impartició de formació: programes a mida per a joves “Idees amb futur” de Barcelona Activa, el certificat de professionalitat “Creació i gestió de microempreses” pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el curs de FOAP "Gestió Bàsica de Societats Laborals", i finalment, cursos transversals per a treballadors, del Consorci de la Formació Contínua, com "Fonts de Finançament" i "Gestió Empresarial per Treballadors Autònoms".

AUTOOCUPACIÓ posa a disposició del Programa Primer de preacceleració el seu equip de consultors especialitzats en creació d’empreses. Compta amb seus a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a fi d’executar les línies d’actuació principals: informació sobre els diferents recursos per emprendre a l’abast de l’usuari i orientació respecte l’itinerari d’autoocupació apropiat; assessorament i consultoria per a l’elaboració del pla d’empresa i l’anàlisi de viabilitat del projecte; formació per al desenvolupament i promoció de competències i habilitats emprenedores; i mentoring per a la consolidació i creixement de les empreses creades.

 

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci (PCTTO) ha participat en aquest mateix programa amb Autoocupació durant els dos anys anteriors, en la formació tècnica de turisme i en l'acompanyament per la concreció de projectes. També va participar l'any 2016 en un projecte del mateix programa com a entitat beneficiaria juntament amb l'Eina del Vendrell per un projecte d'emprenedoria en innovació tecnològica en turisme. Pel que fa a la formació tenim experiència en formació a mida per empreses (Port Aventura per exemple durant 5 anys en formació interna) i per associacions de turisme (Federació d'hostaleria). També s'han tutoritzat projectes de fi de grau i de postgrau sota demanda de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV.

logos enginy