Consolidació del mur del camí dels Frares i la font del Sarraí

El sota-rasant d’Escornalbou és ple de sorpreses! Les excavacions fetes per les obres de consolidació del mur de l’inici del camí dels Frares han descobert el basament de sistema defensiu del castell monestir dels segles XV i XVI format per fileres de carreus o blocs de pedra darrera el mur. També ha aparegut una escala amb graons enllosats dels segles XVI i XVII i una altra escala amb graons carreuats reaprofitats probablement del segle XVII, a més de la pavimentació enllosada del camí dels frares dels segles XVII i XVIII.

Els treballs arqueològics preventius encara no s’han enllestit i no disposem de conclusions definitives, però s’ha trobat un segon cinturó defensiu a una distància d’uns 15 metres de la línia murada ja coneguda. Aquesta estructura defensiva es data, a hores d’ara, en els segles XV i XVI, i fou amortitzada temps després com a espai de circulació -s’han documentat escales per salvar els diferents nivells per tal de facilitar-ne la circulació per l’àrea- i, de ben segur, fou destinat a les necessitats dels franciscans observants que s’instal·laren al monestir a partir del mitjan del segle XVII.

Conèixer l’entramat arquitectònic medieval

Aquesta intervenció arqueològica s’afegeix a les que s’estan fent i a les que s’han previst fer en el castell monestir per la seva recuperació i posada en valor. La fita és aprofundir en un millor coneixement històric i poder conèixer l’entramat arquitectònic medieval que fou alterat i modificat per l’arquitectura d’època més avançada, com ara les del recinte monàstic d’època moderna, les conseqüències de l’abandonament i destrucció del conjunt, així com la transformació a mansió senyorial per iniciativa d’Eduard Toda a inicis del segle XX.