ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL CASTELL MONESTIR

Les actuacions que han vetllat per la conservació i millora dels principals edificis del conjunt monumental del castell monestir d’Escornalbou es divideixen en dues línies: la restauració de l’edifici residencial i els edificis auxiliars i la restauració de l’església i altres obres. Totes les actuacions que s’han fet són:

- Excavacions arqueològiques

- Consolidació estructural de la planta noble i les cobertes

- Consolidació estructural i restauració dels murs i de la volta de sota coberta de l’església i les torres

- Restauració de la coberta de l’església

- Restauració de l’edifici de serveis i cafeteria

- Restauració de l’ermita de les tres verges i de l’ermita de Santa Bàrbara

- Millora de l’accessibilitat interior, de l’accés i la connectivitat

- Creació d’un espai d’acollida de visitants

- Creació de l’oficina de gestió del monument

- Revisió, conservació i restauració dels béns mobles

- Rehabilitació de les golfes i canalització d’aigües pluvials de l’edifici principal

- Aules i àrea de recepció

- Renovació de l’espai d’aparcament

La primera part de les actuacions han suposat una inversió d’1.626.344 euros, i ha comptat amb na subvenció d’1.094.700,92 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del programa 1,5% Cultural del 2018. La resta d’actuacions, les centrades en la restauració de l’església i altres obres, ha comptat amb un pressupost d’1.399.315 euros.