ACTUACIONS PER A LA MUSEOGRAFIA I SERVEIS TURÍSTICS

Per a la museografia i els serveis complementaris a les visites turístiques es compta amb un pressupost previst d’1.219.296 euros. Fins al moment s’han dut a terme les següents actuacions:

- Restauració del mobiliari

- Recerca històrica

- Projecte museogràfic