S’inicien les obres de la depuradora d’aigües del Castell Monestir

Des del 30 de juny s’està treballant per tal de donar solució al tractament d’aigües residuals generades al Castell Monestir d’Escornalbou mitjançant una estació depuradora (EDAR). La Diputació de Tarragona va adjudicar aquest mes de juny les obres a l’empresa Catalana d’Obres del Penedès per un import de 176.801,29 euros, amb un termini d’execució de sis mesos. Per aquesta obra, es compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020, Objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 6.

 Aquest és un pas més, després de l’arribada d’aigua potable des de l’Argentera l’any passat, per donar resposta a les limitacions que representava no disposar d’aigua pel desenvolupament d’activitats i serveis adreçats als visitants del castell monestir. La depuradora era necessària pels i serveis dels visitants, cafeteria i treballadors de l’espai. Les dues actuacions formen part de la Fase I: Infraestructures i entorn natural, del conjunt d’intervencions que des de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya s’han programat al Castell Monestir d’Escornalbou i al seu entorn.

Aquesta primera fase, anomenada Operació Baronia d’Escornalbou i executada gairebé al 50 %, és un projecte liderat per la Diputació de Tarragona i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, amb un ajut de 613.908,48 euros d’una inversió total prevista d’1.484.137,66 euros. A part de la depuradora d’aigües residuals també incloïa la recuperació del conjunt de petites edificacions de masoveria, d'usos agrícoles i ramaders, situades sota del cingle del castell monestir. Properament s’adjudicaran les obres de recuperació de la xarxa de camins històrics que comuniquen Escornalbou amb els 7 pobles de la Baronia.

Segona fase

La segona fase d’actuacions preveu la restauració del Castell Monestir d’Escornalbou per a usos culturals. Comptarà amb el finançament del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dins el programa 1,5% Cultural. L’aportació econòmica estatal és d’1.203.454,7 euros, que representa un 75% del pressupost total presentat (que és d’1.604.606,26 euros). Inclou les actuacions: rehabilitació de les golfes, coberta i canalització d’aigües pluvials de l’edifici principal; restauració de l’accés al recinte del castell monestir; rehabilitació i reforç estructural de la planta noble del castell monestir; rehabilitació de la planta baixa de l’edifici de la biblioteca per a aules i serveis culturals; rehabilitació de l’edifici destinat a lavabos i cafeteria, i, restauració de l’ermita de les Tres Verges.