Escoda, Leonardo

Publicacions de l'autor:

Leonardo Escoda

Leonardo Escoda

L'obra d'Escoda suggereix, no mostra, és art contemporani, on les taques i grumolls són interpretats per els qui els

Josep Salmeron

Josep Salmeron

És una obra sense “contemplacions” on l'autor expressa allò que de veritat veu i sent, amb implicació i compromís.