Rom, Joan

Publicacions de l'autor:

Habitar. Diccionari visual dels usos de la casa

Aquest breu assaig que pren la forma de diccionari està constituït per una seixantena d'entrades ordenades alfabètica