Terol Grau, Vicent

Imprimeix

Publicacions de l'autor:

Articulació territorial i transformacions econòmiques a la Catalunya meridional (1833-1936)

Articulació territorial i transformacions econòmiques a la Catalunya meridional (1833-1936)

Els autors d'aquest treball han ajustat l'àrea de les seves investigacions a un territori que comprèn la Catalunya me