Vés al contingut

Els grans gèneres

Taller d’introducció a l'art contemporani a partir de l’anàlisi de com treballen els artistes i amb una mirada globalitzadora dels coneixements, tot vinculant-los amb els que es treballen a l'escola.  El punt de partida seran els tres grans gèneres de la història de l'art: retrat, paisatge i natura morta, que en la contemporaneïtat deriven, i s'amplien, cap al cos, el territori i els objectes, amb totes les seves possibles hibridacions: accionismes, derives, assemblages, composicions textuals, inserció en el context, processos participatius, etc.

Dirigit a: mestres d’infantil i primària, educadors i docents en general.

 

  • Docent:
  • Preu: 32 €
  • Modalitat: Presencial
  • Àmbit Art contemporani
  • Tipus de formació: Curs
  • Durada: 8 h
    Activitat reconeguda pel Departament d'Educació a través de l'ICE URV
  • Places: 15
  • Lloc: Sala taller del Convent de les Arts

Objectius:

- Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com una eina educativa.
- Mostrar com es treballa en projectes artístics contemporanis, nous formats i metodologies.
- Introduir metodologies, llenguatges i continguts del món de l’art i de la cultura contemporanis en processos pedagògics.
- Conèixer, valorar, treballar i difondre críticament les manifestacions de l’art.  
- Facilitar recursos per accedir a les noves pràctiques artístiques, tant conceptualment com tècnicament.
- Aplicar en projectes personals continguts, processos i solucions inherents a les arts visuals contemporànies.
- Donar eines per activar una actitud critica que ajudi a sortir als individus del seu espai de confort.

Programació:

- Els grans gèneres de la història de l'art: Retrat, Paisatge i Natura morta.
- L’art com a font de coneixement.
- Introducció al món de l’art contemporani. Claus per comprendre’l i aprendre’l.
- Les metodologies i els formats de l’art contemporani (matèries, tècniques...).
- L’adisciplinarietat/metadisciplinarietat com una visió globalitzada del món, sense la compartimentació dels coneixements.
- Recursos, metodologies i processos a l’aula.