Diputaci� de Tarragona Diputació de Tarragona
 

Sol•licitud d'inscripció al Catàleg de Programacions Culturals

Són obligatoris els camps marcats amb asterisc (*)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Descripció Observacions Vídeo Modalitat Preu (IVA inclòs) Acció
Encara no s'ha afegit cap espectacle.
Podeu afegir en aquest apartat el currículum o la trajectòria professional i qualsevol informació relacionada.


Text legal
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals:
Tractament de dades: gestió de subvencions.
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona. Telèfon 977 296 600/. Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona. Telèfon: 977296603. Adreça electrònica: DPD@dipta.cat.
Finalitat del tractament: gestió de les sol·licituds, de subvencions, premis i altres ajuts adreçats a la Diputació de Tarragona.
Legitimació del tractament: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Procedència dades: de la persona interessada o del representant legal.
Destinataris dades: publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Termini de conservació de les dades: de conformitat amb el calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona.
Drets de les persones interessades: la persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament i, en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.
Dret a presentar reclamació: es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com és ara, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Obligatorietat: les dades són obligatòries per a tramitar la sol·licitud.

Servei d'Assistència al Ciutadà - Cultura
Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona
Tel. 977 29 6600 Fax. 977 29 66 33
a/e ecatalegcultura@diputaciodetarragona.cat
Com anar-hi?

Altres webs de La Diputació

  veure web