> Presentació

Per assolir els propòsits que ens hem marcat, tant al començament d’any com quan iniciem un projecte, necessitem gestionar correctament el nostre temps. És clau poder-lo administrar d’una manera òptima per poder equilibrar el temps personal, amb tot el que comporta, i el professional.

A través d’exercicis i dinàmiques, cercarem ser conscients del temps que es dedica a cada àrea, quina importància li donem a cada una d’elles i què és imprescindible, urgent i important. A més, analitzarem i donarem eines per transformar-lo cap on volem. I, finalment, acabarem amb un calendari personalitzat de gestió del temps i es donaran a conèixer eines de project management que ens poden ajudar a gestionar i organitzar millor el temps de què disposem.

Organitza’t i inscriu-t’hi!

> Objectius

  • Posar consciència i quantificar el temps que destinem tant a temes professionals com a temes personals.
  • Reflexionar sobre les expectatives que tenim en relació a allò que volem fer i el temps disponible.
  • Diferenciar entre el que és urgent, important, imprescindible i el que podem delegar o no.
  • Conèixer eines i propostes de gestió de projectes que puguin contribuir a millorar l’equilibri.
  • Crear un calendari personalitzat amb un repartiment del temps més equilibrat.
  • Realitzar un pla d’acció individual per posar en pràctica, d’acord amb la nova planificació del temps.

> A qui va dirigit

Persones emprenedores, empresàries individuals, professionals autònomes o freelance que desitgin tenir els coneixements i eines per poder gestionar el seu temps.

> Programa

El taller de està pensat per seguir aquests tres blocs:

1. D’on partim?

- Dinàmica reflexiva per prendre consciència a què dediquem el temps.

- Creació d’un calendari actual on es diferenciaran blocs o àrees, entre elles, la part personal i professional.

- Reflexió sobre com ens sentim i vivim en aquest calendari actual.

2. On volem anar?

- Activitat de projecció de l’equilibri del temps desitjat.

- Dinàmica reflexiva sobre:

  • Epectatives vs realitat
  • necessitats vs obligacions

3. Què ens falta per arribar-hi? Pla d’acció.

- Dinàmica per detectar obstacles i oportunitats. Cerca de possibles solucions.

- Compartim eines de gestió de projectes que poden ajudar a millorar la gestió del temps i l'eficiència en el nostre dia a dia.

- Creació del nou calendari “realista” i pla d’acció.

- Creació d’un compromís individual.

> Docència

Anna Buira Cerón, coach executiva i d’equips, especialista en comunicació i gestió de projectes.

> Metodologia

Aquesta formació combina la teoria bàsica amb exemples pràctics.

> Dia i ubicació

Dia i horari: Dijous 16 de febrer de 2023, de 9.30 a 12.45 hores.
Lloc: Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina (Crta. Institut Pere Mata, 56, Reus)

> Inscripcions

Podeu preinscriure-us a aquesta formació gratuïta clicant AQUÍ! Si desitgeu rebre un correu per estar informats de noves formacions només cal que ompliu aquest formulari demanant-ho.

Per a més informació podeu enviar un correu a ocupacioiemprenedoria@dipta.cat o bé trucar al 977.296.691.