> Presentació

A l’hora d’iniciar una activitat empresarial s’han de tenir molts coneixements de diverses àrees i la fiscalitat és una peça clau. 

Quan algú decideix fer-se autònom o crear una nova empresa, necessita conèixer algunes informacions relacionades amb la fiscalitat i les seves obligacions legals per constituir-se. De vegades, no sabem quins documents hem d'entregar a l'hora d'inscriure'ns a Hisenda, quins són els impostos que s'han de pagar, com i on hem de pagar, quins models d'impresos s'han de lliurar...

Parlarem sobre els diferents tipus de societats o formes jurídiques per tirar endavant un negoci, explicant les característiques de cada una i les respectives obligacions fiscals i les liquidacions d’impostos que s’han de fer.

Perquè estiguis al dia i no se’t passi res t’explicarem els tres impostos més importants: l’IVA, l’IRPF i l’Impost de Societats. No saps quins has de presentar? Coneixes les diferències entre cadascun d’ells? Et resoldrem tots els dubtes.

> Objectius

En aquest curs rebràs els coneixements mínims de fiscalitat per a gestionar la teva empresa amb èxit i durant el curs aprendràs temes com:

 • L’elecció de la forma jurídica: com fer-ho per començar a facturar (empresari individual o autònom, societats limitades, altres).
 • Les principals obligacions fiscals en funció de la forma jurídica escollida per començar un negoci.
 • Règim de determinació dels rendiments a l’IRPF (quins ingressos he de declarar? quines despeses em puc deduir?).
 • Declaracions trimestrals (Impost sobre el Valor Afegit (IVA),  retencions a compte de l’IRPF, altres declaracions periòdiques…).
 • Interpretació del Balanç de Situació, el Compte de Resultats, el flux de caixa...

> A qui va dirigit

La formació s’adreça a persones emprenedores amb intenció de constituir-se com o que vulguin aclarir dubtes sobre els diferents tipus de societats i la seva fiscalitat.

> PROGRAMA

La formació consta de 3 sessions presencials de 4 hores. 

Sessió 1: Dilluns 30 de setembre

 • Tipus de societats
  • SL, SLU, SLP, Cooperativa, SCP, S.A, C.B, UTE
  • Requisits, obligacions, avantatges i desavantatges
 • Autònoms
  • Diferències entre antònoms en estimació directa i estimació objectiva
  • Obligacions formals i fiscals
  • Altes a l’Ajuntament, a la Seguretat Social, Hisenda, IAE i altres
  • Models pagaments fraccionats: model 130 i 131
  • Tipus de factures
  • Llibres d’IVA
  • Concepte de béns d’inversió i amortitzacions
  • MOD 100 (RENDA) Ingressos i despeses deduïbles a l’activitat econòmica i immobiliària, com declarar.

Sessió 2: Divendres 4 d’octubre

 • Fiscalitat per a autònoms i societats:
  • IVA : models 303, 390, 349, 347,309, operacions nacionals, intracomunitàries i internacionals. REDEME, criteri de caixa i SII
  • IRPF: models 115, 180, 111, 190, 123, 193

Sessió 3: Divendres 11 d’octubre

 • Elements patrimonials del Balanç de Situació i del Compte de Resultats
 • Saber calcular el fons de maniobra i el punt mort
 • Legalització de llibres i comptes anuals al Registre Mercantil
 • Model 200: Impost de Societats (diferències comptables i fiscals)

> Ubicació i dates

Aules de Formació de la Diputació de Tarragona (C. Carles Riba, 6 baixos – Tarragona)
Dies: 30 de setembre, 4 i 11 d’octubre de 2019 / Horari: de 9 a 13 hores. 

Com arribar-hi amb Google Maps: https://goo.gl/maps/6FUH4uMqBJ1SqNfq9

> Inscripcions

La inscripció per a aquest curs gratuït està tancada en arribar al nombre màxim de persones inscrites. Segueix atent a nous cursos formatius del teu interès.