El pla de formació, amb un total de 150 hores, es divideix en dos grans blocs i segueix la metodologia Lean Startup

1r BLOC: Definició d’un model de negoci tecnològic (105 hores)

Objectiu: donar eines formatives als participants perquè construeixin un model de negoci que siguin tangència de dos eixos fonamentals, sobre els quals es sustenta en el projecte. El primer eix és la base tecnològica sobre la qual descansa la idea. Per aquest motiu, s'intenta donar un coneixement específic sobre les novetats TIC i altres en relació a la gestió d'informació (exemple: CRM implementats en un Parc d'atraccions). El segon eix és l'oportunitat de negoci que el territori de Tarragona i els parcs d'oci aporten als futurs emprenedors. Per aquest motiu, són importants les sessions sobre necessitats existents, tendències i reptes futurs.

2n BLOC: Gestió empresarial i competències emprenedores (45 hores)

Objectiu: donar eines formatives als participants per tal que puguin avaluar i gestionar empresarial la seva idea de negoci. En aquesta línia, també es pretén treballar les seves competències personals, enteses com a fonamentals per tal que puguin liderar els seus respectius projectes. Finalment es pretén que tots tingui capacitats per poder fer un anàlisi econòmic i financer del projecte així com defensar-lo des d'un punt de vista comercial.

 

logos enginy