→ Pàgina web: https://www.almercat.cat

> Informació

Solució tecnològica que permet la compra de producte fresc de mercat al gust i al tall i compra per receptes.

> Contacte principal

Josep Maria Vallvè – Cofundador
josep@almercat.cat
616603661

> Què busco i/o què ofereixo?

Sinergies amb altres empreses i/o emprenedors.

Oferim experiència i solucions tecnològiques.

> Reconeixements i certificacions rellevants