Estat:
Obert

Repte 1: Innovació en tractament de decoloració d’aigües

Repte 2: Cerca de noves fonts de fibra/de matèria primera reciclada

Repte 3: Solucions pel reciclatge del paper tèrmic

 

> Presentació dels reptes i objectius

Gomà-Camps és un grup empresarial familiar dedicat a la fabricació i comercialització de paper tissú i solucions afins, amb més de 260 anys d'experiència i amb presència internacional.

La seva producció integral cobreix des de la fabricació del paper en bobines mare fins a la seva transformació en producte acabat en converting. Això garanteix un control total del procés de fabricació i una alta qualitat en el producte final.

Gomà-Camps inverteix en maquinària d'última generació per a millorar contínuament els processos industrials reduint tant els consums energètics com l'impacte ambiental de la seva activitat.

 

Repte 1: Innovació en tractament de decoloració d’aigües

En les fabricacions amb colors es produeix una coloració de les aigües que afecta a tot el sistema de depuració, en diverses ocasions això ha resultat un problema de molt difícil mitigació. Volem descolorir les aigües mitjançant un tractament que ens permeti la màxima flexibilitat en la producció de colors sense els problemes associats actualment, com per exemple restriccions de planificació, no es pot fer tissú reciclat alhora que colors intensos.

Quines són les característiques esperades de la solució i quins requeriments ha de complir la solució?

Solució sencilla amb poca inversió per a la depuració d'aquestes aigües acolorides en els clarificadors de màquina de paper, evitant que el colorant vagi contaminant tot el circuit de pasta.

 

Repte 2: Cerca de noves fonts de fibra/de matèria primera reciclada

Una de les línies principals del Grup Gomà-Camps és la fabricació de productes de paper tissú reciclat a partir de paper recuperat. Cada vegada més hi ha més manca de matèria prima recuperada, i aquesta a més cada vegada és de menor qualitat.

És per això que el Grup necessita trobar:

  1. Noves fonts de matèria primera recuperada per a ser processada en el processos productiu del reciclatge.

  1. Noves fonts de fibra que permetin reduir la dependència de matèria primera recuperada i/ o fibra verge.

Quines són les característiques esperades de la solució i quins requeriments ha de complir la solució?

En el cas de noves fonts de fibra han de complir:

  • Lloc d'extracció pròxim a la indústria, per a evitar costos de transport elevats

  • Font de fibra no estacional, podent obtenir la seva fibra durant tot l'any

  •  Cost industrialització / Espai requerit no elevat.

  •  Generador del residu estigui disposat a col·laborar: win-win

 

Repte 3: Solucions pel reciclatge de paper tèrmic

El paper tèrmic és un tipus de suport utilitzat en la producció d'etiquetes i resguards, la seva composició és de materials cel·lulòsics de gran qualitat, comparables als arxius blancs, però amb problema que els fa actualment no reciclables, una capa de coating químic que reacciona a una aportació de temperatura canviant de color i provocant la impressió en el substrat. 

Aquesta capa química no s’elimina en els processos de depuració de pasta actuals i pot aparèixer al final del procés com a taques i punts en el paper. A més, aquesta capa pot contenir uns certs compostos perillosos en el contacte alimentari com BPE o derivats no prohibits encara d'aquest.

Actualment, es descarten els materials que es detecten amb aquesta mena de paper en el procés productiu.

Quines són les característiques esperades de la solució i quins requeriments ha de complir la solució?

Sistema de depuració que permeti el reciclatge d'aquest paper mitjançant l'eliminació primària del coating químic amb seguretat i sense la utilització de substàncies perilloses. També s'ha d'evitar la generació de residus tòxics que puguin generar problemes de salut. Per tant, un sistema que permeti l’eliminació i neutralització dels químics d'aquesta capa.

 

 

> A qui va dirigit?

 

Busquem startups, emprenedors, empreses, entitats i/o grups de recerca que treballin en aquest àmbit i aportin solucions innovadores. El projecte cerca projectes que treballin també en noves alternatives en la utilització de fibres, com poden ser deixalles vegetals per poder fomentar l’economia circular.

 

> Com participar-hi?

Per participar, entra en aquest enllaç, selecciona a l’apartat “INDICA'NS EL REPTE EN QUÈ VOLDRIES PARTICIPAR” aquest repte i afegeix una petita descripció de la proposta que vols presentar.

Aquest repte s’emmarca dins del programa Next Challenges CatSud amb la voluntat d’acompanyar les empreses en el procés de resolució de reptes: des de la seva definició, passant per l’acompanyament en la creació del projecte, i amb l’objectiu final de que s’implementin les diferents solucions sorgides, que prèviament s’han pogut experimentar i prototipar en el Laboratori de Fabricació Digital del Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació de Tarragona a Reus.

 

El programa s’emmarca dins l’actuació “Aulaplus, servei integral de formació pel territori”, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4.