→ Xarxes socials: Instagram | Twitter

> Informació

Al Baix Camp i Priorat no hi ha cap productora privada d'espectacles teatrals. El Camp de Tarragona és una realitat consumidora d'espectacles i de cultura. El sector cultural representa l'1,9% del total de l’economia catalana i dóna feina a més de 148.000 persones.

Les gairebé 34.000 empreses culturals representen un 5,7% del teixit empresarial català, tot i que al Camp de Tarragpma, la segona àrea urbana de Catalunya només hi ha una altra productora d'aquestes característiques.

> Contacte principal

Antoni Veciana – Productor executiu
antoniveciana@gmail.com
679816867
La Morera de Montsant – Priorat

> Què busco i/o què ofereixo?

Oferim produccions que poden ser espectacles de teatre, tallers per a joves, "scape rooms", visites dramatitzades... Sempre relacionats amb la creativitat i les arts performatives.

Busquem acords comercials amb teatres públics i privats del Camp de Tarragona i de la resta del país sobre el cobrament en base al nombre d'entrades venudes

Busquem acords amb institucions que puguin requerir de recursos teatrals i/o educatius per tal de potenciar el seu patrimoni cultural, històric o de valors.

Busquem talent del territori per tal de potenciar la creació des de la proximitat, fet que fidelitzarà el públic i reduirà costos de producció.