Qui ets?
Els camps marcats amb * són obligatoris.
El teu nom.
Els teus cognmos.
El teu DNI.
La teva població.
Telèfon principal i/o secundari.
Una adreça de correu de contacte.
Ets emprenedor/a?
Si tens un projecte o un negoci emprenedor, indica'ns el nom.
Nota legal
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent: Tractament de dades: Emprenedoria Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona. Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603 Adreça electrònica: DPD@dipta.cat Finalitat del tractament: Assessorament a emprenedors en la creació i consolidació d’empreses. Formació a emprenedors i comunicació d’esdeveniments relacionats. Legitimació del tractament: Per assessorament i formació: Article 6.1 e) del RGPD, interès públic/exercici de poders públics. Per a altres activitats o finalitats: Article 6.1 a) del RGPD, el consentiment de la persona interessada Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal Destinataris dades: No se’n preveuen. Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona. Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada. Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control corresponent, com l’APDCAT. Obligatorietat: Pel tractament d’assessorament i formació la persona interessada està obligada a facilitar les dades, atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.