Horrors d'una guerra: "¿A que predicar hermano si el asno beber no quiere? ..."

Horrors d'una guerra: "¿A que predicar hermano si el asno beber no quiere? ..."

Josep Sancho Piqué

Marcà, 1872 - Marça, 1959
Dibuix
Dibuix a la tinta sobre paper blanc
26 x 33,5 cm
Ubicació: 
Obra no exposada
Dating: 
1939
Record number: 
962