Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Qui som

La felicitat i el desenvolupament global dels nostres alumnes, el nostre compromís​.

Trets d'identitat, visió, missió i objectius.

Qui som

Objectius que guien la nostra tasca pedagògica i terapèutica

  • Afavorir el desenvolupament òptim de tots els alumnes segons les característiques pròpies i del seu entorn; mitjançant una atenció personalitzada i un abordatge interdisciplinari per tal d’aconseguir l’autonomia personal i la integració social plena i normalitzada.
  • Promoure els hàbits personals i socials, els aprenentatges escolars funcionals i contextualitzats, els aprenentatges prelaborals i laborals, i les capacitats cognitives, motrius, comunicatives, emocionals i de relació.
  • Diagnosticar i reeducar els trastorns de llenguatge, parla i audició.
  • Prevenir, millorar i habilitar els trastorns de moviment i postura.
  • Vetllar i promoure la salut i el benestar dels alumnes.
  • Promoure aspectes psicològics i emocionals tot afavorint la salut mental d’alumnes i de les famílies.
  • Intervenir en l’entorn social i familiar per millorar el seu benestar físic, mental i de suport econòmic i tècnic.
  • Oferir una atenció educativa significativa, funcional, global i contextualitzada, tot adaptant-se a les capacitats i necessitats de cada alumne.

Missió

El centre d’educació especial Alba és una escola de la Diputació de Tarragona que formem els infants i joves amb necessitats educatives especials del Baix Camp i Priorat.

Visió

Volem ser un referent d’excel·lència i qualitat educativa:

  • Mitjançant una atenció personalitzada, especialitzada i un abordatge interdisciplinari.
  • Oferint els recursos necessaris per als seu desenvolupament integral.

Valors

Orientació cap a la persona. Integritat. Treball en equip.Relacions interpersonals.

Millora contínua.

Els nostres valors de centre s’emmarquen en el pla estratègic 2015 – 2019 de la corporació.

Línia Estratègica 2 Persones, formació i cultura

Cal contribuir al benestar del conjunt de la ciutadania garantint l’evolució harmònica dels diferents col·lectius socials, des d’una societat activa cap a una societat creativa.

Línia Estratègica 4 Impulsar la formació integral i solidària

Contribuir a la integració social dels col·lectius amb dificultats, expressat amb els Centres d’Ensenyament Especial, seguirà sent una línia bàsica d’acció de la Diputació.

I en el diccionari de competències corporatives:

COMPETÈNCIA DEFINICIÓ 
Integritat    Liderar amb visió, inspiració i integritat.
Relacions interpersonal Afegir valor pels alumnes, famílies, professionals.
Desenvolupar aliances.
Treball en equip Aconseguir l’èxit mitjançat les persones.
Millora continuaAfavorir la creativitat i la innovació. Processos de millora
Avaluació Aconseguir resultats equilibrats. Liderar amb visió, inspiració i integritat. Assumir responsabilitats d’un futur sostenible.