Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

AMPA

L’​ Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA) del CPEE Alba​

L’ Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA) del CEE Alba (Diputació de Tarragona) és una associació, sense ànim de lucre, que agrupa les mares i pares d’alumnes de l’escola.

El seu principal propòsit és col·laborar amb el centre educatiu per complementar la tasca educativa dels nens.


El nostre programa d’actuació consta:

 • Gestió i administració econòmica.
 • Comissions de treball.
 • Programació i memòria de curs de l’AMPA.
 • Reunions de Junta.
 • Assemblees Generals; Ordinàries i Extraordinàries.

Junta de l’AMPA

 • Presidenta: Osane Gómez
 • Secretaria: Laura Musté
 • Tresorer/a: Anna Padrol
 • Vocals: José Coronado i Ma. Carme Gutiérrez

Ambits d’intervenció

 • Col·laborar, organitzar i promoure activitats educatives en el Centre.
 • Potenciar activitats entre pares/mares i nens/es a les festivitats tradicionals i populars Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi, festa final de curs.
 • Promoure la participació de les mares i pares del Centre i representar-les.
 • Participar en el Consell Escolar del Centre i en les comissions que es deriven.
 • Interlocutors amb les diferents administracions.
 • Formació amb xerrades sobre temes d’interès educatiu que sol·licitin els pares.
 • Serveis a les famílies amb el Casal d’estiu i activitats extraescolars.

 

Dades de contacte: E-mail: alba.ampa@gmail.com