Vés al contingut

Equip

Amb la garantia de la Diputació de Tarragona.

Els professionals de l’escola treballen pels alumnes i per a les famílies.

Professionals

L’equip docent del centre està format pels següents professionals:

 • Mestres: exerceixen funcions docents i programa els treballs que desplega, d’acord amb el sistema que estableixen els òrgans pedagògics del centre.
 • Mestra psicomotricista: prioritza la detecció i atenció psicomotriu dels alumnes amb qualsevol tipus de trastorn, limitació o discapacitat.
 • Mestra d’educació musical: prioritza l’estimulació auditiva i el desenvolupament de l’àrea de música en tots els alumnes del centre d’educació especial.
 • Equip tècnic interdisciplinari de suport a la docència:  psicòlogues, logopedes, treballadora social, infermera i fisioterapeuta.
 • Psicòlegs: Prioritzen les tasques de diagnòstic psicològic, terapèutiques, d’assessorament i de tractament dels alumnes del centre d’educació especial.
 • Logopedes: Prioritzen la detecció i atenció dels alumnes amb trastorns de llenguatge i parla, problemes de comunicació i trastorns funcionals de l’alimentació.
 • Treballadora social: Prioritza la detecció i intervenció amb els alumnes i/o famílies en situacions de risc o exclusió social per tal de millorar el seu benestar i la seva integració social al centre.
 • Infermera: Prioritza la detecció i atenció de les necessitats de salut i benestar de tots els alumnes, especialment en el cas dels que presenten dificultats greus i permanents, i de gran dependència.
 • Fisioterapeutes: Prioritzen la detecció i atenció dels alumnes amb retards i trastorns motòrics i del desenvolupament pricomotriu.
 • Educadors: exerceixen funcions de programació i suport als alumnes i docents per tal de realitzar les activitats, d’acord amb el sistema que estableixen els òrgans pedagògics del centre.
 • Auxiliars d’educació especial: exerceixen funcions de suport als alumnes i docents per tal de realitzar les activitats, d’acord amb el sistema que estableixen els organs pedagògics del centre.
 • Monitor: exerceix suport operatiu en la realitzacio de diferents activitats dins o fora del centre.

Alumnes en pràctiques i TDR

 • Alumnes en pràctiques

  Alumnes en pràctiques

  Pràctiques formatives amb instituts, universitats i estudis de postgrau i mestratges.
 • Treballs de recerca

  Treballs de recerca

  Treballs de recerca i d’investigació de diferents cursos de batxillerat, cicles formatius i graus universitaris