Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Educació infantil

Als infants de 0 a 6 anys.

Escolaritat ordinària

L'educació infantil és l'etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys.


Aquests primers cursos d’escolarització s'organitzen d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora.


Es priroritza:

  • L’abordatge interdisciplinari tant en l’avaluació com en l’organització de la resposta educativa i terapèutica.
  • La identificació de les necessitats educatives especials i dificultats d’aprenentatge i/o desenvolupament.
  • La priorització d’objectius de treball.
  • Estreta col·laboració entre família, escola i serveis externs.