Vés al contingut

Educació primària

Dels 6 als 12 anys.

educacioPrimaria

L'educació primària és l'etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics. Amb caràcter general, s'inicia l'any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys, podent romandre dos cursos més de forma extraordinària.

 

Prioritzem:

  • L’adquisició d’hàbits d’autonomia personal, social i de treball.
  • L'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, fomentant la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre.
  • El desenvolupament del seu creixement personal: autoestima, autoimatge i autoconcepte.
  • L’atenció específica de les seves dificultats de desenvolupament i/o aprenentatge.
  • Es treballa des d’un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten pel seu desenvolupament personal i social. En el qual el treball interdisciplinari amb logopedes, fisioterapeutes, psicòlogues i treballadora social esdevé indispensable.