Vés al contingut

Educació secundària

Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys.

educaciosecundaria

L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Prioritzem:

  • La consolidació d’aprenentatges instrumentals.
  • La transferència dels aprenentatges.
  • L’autonomia personal, social i de treball en diferents contextos i situacions.
  • El desenvolupament del seu creixement personal: autoestima, autoimatge i autoconcepte.
  • L’atenció específica de les seves dificultats de desenvolupament i/o aprenentatge.

 

Es treballa des d’un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. En el qual el treball interdisciplinari amb logopedes, fisioterapeutes, psicòlogues i treballadora social esdevé indispensable.