Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Grups de teatre

Fer teatre és una aventura.

El teatre és una eina extraordinària pel desenvolupament integral dels alumnes que ens permet fer  emergir les intel·ligències pròpies de cadascú: comunicativa, matemàtica, espacial, interpersonal, intrapersonal, musical, cinestèsica i naturalista.

Les funcions dels professionals que duem a terme el projecte són:

  • Guiar i orientar els alumnes per posar en pràctica tot un seguit d’habilitats necessàries en l’etapa de l’adolescència i per créixer com a persones.

  • Programar activitats de manera estructurada, respectant els interessos dels alumnes.

  • Ordenar les sessions, oferint solucions pràctiques i respectant les inquietuds i suggeriments dels alumnes.

Amb l’objectiu que els nois i les noies puguin:

  • Adquirir esperit crític i seguretat en ells mateixos.

  • Regular emocions.

  • Crear vincles entorn l’amistat.

  • Autodeterminar-se per ser cada cop més autònoms i independents.

La metodologia de treball es basa en treball dramàtic i musical, l’expressió corporal i l’aprenentatge cooperatiu que ens permet posar en escena les 5 C’s: coordinació, comunicació, confiança, complementarietat i compromís.