Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Hipoteràpia

Equitació terapèutica

La utilització dels cavalls amb finalitats estimuladores i reeducadores constitueix una modalitat de teràpia assistida amb animals en la que podem diferenciar diferents tipus segons els objectius terapèutics a assolir:

 

La Hipoteràpia és una estratègia de tractament que utilitza el moviment del cavall al pas. Està considerat com un tractament complementari de rehabilitació, basat en la fisioteràpia neurològica. Aquesta incideix sobretot en discapacitats motrius.

L'equitació terapèutica incideix sobre pautes de conductes disruptives i trastorns de la comunicació. Per aquests casos podem utilitzar el terme equitació i voltejos terapèutics i pedagògics o adaptats. L'acció cinètica s'associa a instruccions directives, verbals i no verbals del terapeuta.

L'equitació simple o convencional, com activitat esportiva adaptada a persones amb patologies físiques, psíquiques i socials. Aquesta modalitat es pot enfocar com activitat recreativa o paraolímpica.

La Hipoteràpia i l'equitació terapèutica estan indicades per persones que per la seva discapacitat física i/o psíquica no poden exercir acció sobre el control del cavall. Permet sortir del context habitual de rehabilitació cap a un context més social i en contacte amb la naturalesa, considerant-se una activitat lúdica i terapèutica.

Com activitat terapèutica proporciona una estimulació física, cognitiva, emocional i social. La seva raó està basada en teories actuals sobre desenvolupament i control motriu i sobre principis sòlids de tractament neurofisiològic.

La interacció dels canvis de l'ambient durant el moviment del cavall, l'estimulant i motivant tasca de la munta i les múltiples influències sobre el sistema sensorial, motor, cognitiu i límbic que faciliten l'aparició de noves estratègies de moviment que no són desenvolupades a traves d'estratègies de tractament tradicionals.