Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Psicologia

Incrementem la sensació de sentir-se acompanyats

Psicologia - CPEEALBA

Treballem per assolir els següents objectius amb els alumnes.

  • Afavorir el desenvolupament del pensament lliure i crític.

  • Desenvolupar la seva identitat.

  • Millorar els vincles i aprendre estratègies per la millora de les habilitats socials.

  • Aconseguir una estabilitat emocional.

  • Apaivagar el malestar i disminuir les angoixes.

  • Assolir responsabilitat i potenciar funcionalitats per augmentar l’autoestima.

Els objectius principals en la intervenció familiar són.

  • Donar suport emocional i psicològic a les famílies

  • Oferir estratègies de gestió per la criança dels fills.

  • Assessorar als referents en els possibles moments d’inestabilitat.  

Tots aquests objectius es poden aconseguir mitjançant entrevistes individuals o bé amb  l’activitat grupals que s’organitzen des del servei o bé des l’escola i que hi participem activament, així com l’escola de pares.

El treball de coordinació amb la xarxa de salut mental (el servei de salut mental infantil i juvenil i el servei especialitzat en salut mental dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual) és considera molt important per a poder atendre de forma interdisciplinària a l’alumne i a la família.