Vés al contingut

Transició a la vida adulta

Autonomia personal,integració i normalització social

PTVA

Els programes de formació per a la transició a la vida adulta faciliten el desenvolupament de l’autonomia personal, la integració i normalització social i l’adquisició d’una formació professional específica.

Els programes de formació per a la transició a la vida adulta s'organitzen en un cicle de dos anys. Es podrà ampliar, un any més, la permanència del noi o de la noia en el programa quan el seu procés formatiu permeti l'assoliment dels objectius proposats.

 

Objectius

 

Els objectius generals dels PTVA són:

  • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.

  • Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació en un sector professional.

  • Ampliar competències per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.

Mòduls del Programa de Transició a la vida adulta.

Els programes s'estructuren en els tres àmbits següents:

  • L’autonomia personal.

  • La integració social i comunitària.

  • La formació, l'orientació personal, laboral i tutoria.