Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Treball social

Informa, valora, orienta, assessora i tramita les sol·licituds

Suport i assessorament directe a les famílies.

Treball social - CPEE ALBA

 

El Servei de Treball Social informa, valora, orienta, assessora i tramita les sol·licituds, prestacions i recursos socials existents per atendre les problemàtiques i demandes de les famílies i alumnes.

Són funcions del Servei de Treball Social

 • Detectar les necessitats reals de les famílies i alumnes.

 • Assessorar i treballar per la integració sociolaboral de l’alumnat escolaritzat.

 • Gestionar els recursos i preparar la documentació per la tramitació d’ajuts i beques.

 • Realitzar el seguiment de les famílies que presenten una situació social desfavorida i altres.

 • Coordinar-se amb els professionals de l’aula i serveis especialitzats de l’escola.

 • Comunicació amb les famílies per informació i resolució de dubtes i incidències.

 • Realitzar informes socials.

 • Atenció directa amb els alumnes en situació de risc.

 • Coordinar-se amb els serveis externs de l’entorn comunitari de les famílies.

 • Tramitar i derivar l’accés als Serveis Residencials.

 • Desenvolupar les funcions derivades de l’exercici professional de llur titulació acadèmica.