Vés al contingut

Organització

Equip humà, departaments i òrgans del centre

L’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus és un centre de titularitat pública, amb una plantilla de docents i personal d’administració organitzat per oferir un ensenyament i uns serveis de qualitat. Els i les representants de les mares i els pares s’integren en l’equip humà que treballa organitzadament i de manera coordinada, a través del consell escolar i l’Associació de Pares i Mare d’ Alumnes del Conservatori (AMPAC)

Equip directiu, docents, personal i tota la comunitat educativa s’organitzen i treballen de manera coordinada a través dels diferents equips i organismes de representació.

 

Corda

Piano

Equip directiu

 • Directora: Rosanna Garcia | rgarcia@dipta.cat

  Horaris de visita:  Dimarts de 10h a 11h (*)
 • Cap d'estudis: Jordi Jané | jjaneg@dipta.cat

  Horaris de visita: Dilluns de 12h a 13h
 • Secretaria acadèmica: Nelia Sanxis | nsanxis@dipta.cat

  Horaris de visita: Dimarts de 12 a 13h

Departaments

Els departaments estan constituïts pels professors que imparteixen una mateixa especialitat o especialitats diferents amb un nexe comú.

A banda del professorat sense cap departament assignat, cada membre del claustre forma part d’un únic departament. Les qüestions tractades en les reunions de departament seran preferentment d’ordre general (no d’especialitat) i d’interès de tot el claustre. D’aquesta manera, l’organització departamental potencia una gestió del centre més participativa i responsable, permetent que la presa de decisions sigui en molts casos fruït dels consens entre l’equip directiu i els caps de departament, en representació de tot el claustre.

Consell de direcció

Llenguatge musical i cors: Andreu Ferré Llaó

Corda i coordinació orquestres: Mario Lisarde Beinat

Piano i grups de piano: Imma Jorba Conesa

Vent fusta i coordinació grups de música de cambra: Màxim Solanes Eroles

Vent metall, percussió i coordinació bandes:  Senent Domingo Pérez

Professorat

 • Núria Andorrà Serret (percussió)
 • Javier Bofarull Anguera (clarinet i música de cambra)
 • Ferran Fabregat Rodríguez (piano repertorista)
 • Lluís Castel Fort (piano repertorista)
 • Maurici Dalmau de la Torre (violí)
 • Carlos del Egido Monzón (Educació corporal)
 • Senent Domingo Pérez (Trombó de vares i banda)
 • Karen Martínez Cepa (violoncel)
 • Luis Martínez Martínez (viola)
 • Josepa Fernández Cardona (piano)
 • Albert Garcia Pomerol (piano i coordinador de l'aula de música moderna)
 • Andreu Ferré Llao (llenguatge musical, harmonia i cor)
 • Jordi Jané Goset (guitarra)
 • Imma Jorba Conesa (piano i música de cambra)
 • Mario Lisarde Beinat (Contrabaix)
 • Carlos V. Lorente Femenia (bombardí/tuba i banda)
 • Josep Llauradó Cardona (clarinet i música de cambra)
 • Xavier Llorach García (Noves Tecnologies)
 • Joan Miquel Hernández Sagrera (piano)
 • Joan Martí Frasquier (saxòfon i música de cambra)
 • Maite Pérez Rojals (llenguatge musical i cors)
 • J.Ramon Reverté Reverté (trompeta i banda)
 • Albert Rodríguez Sánchez (violí i orquestra)
 • Laura Gené Hijos (violí)
 • Àlex Sansó Collado (director d'orquestra i professor de piano i història de la música)
 • Joan Tena Orti (fagot)
 • Carolina Galland (fagot)
 • Guillem Serra Llorens (trompa i música de cambra)
 • Nèlia Sanxís Silleras (flauta travessera)
 • Elisa Molpeceres Samatan (flauta travessera i música de cambra)
 • Màxim Solanes Eroles (oboè i música de cambra)
 • Ferran Rodríguez de Arostegui (guitarra i música de cambra)
 • Albino Tena Mauri (guitarra)
 • Eugènia Valderrama Blavi (llenguatge musical i harmonia)
 • Fontcalda Vidal Fuster (llenguatge musical i cor)
 • Débora Martínez Cuadra (cant modern)
 • Joan Terol Amigó (bateria i combo)
 • Joan Granero Díaz (llenguatge musical)
 • Laura Val Bordes (piano)
 • Bernat Sánchez Farrés (piano)

Personal d'administració i serveis

 • Cap de la secretaria: Lourdes Jové Sans | 
 • Secretaria: Mercè de Clara Rodríguez | 
 • Secretaria: Núria Sabaté Armillas |

   
 • Consergeria Sergi Cotilla Mestre |
 • Consergeria: Conxi Alonso Garrido |
 • Consergeria: Francesc Aragonès Benaiges |
 • Consergeria: Toni Correa Reina |
 • Consergeria: Juan Carlos Gómez Rabadan |

Consell escolar

 • Diputat delegat d'educació de la Diputació de Tarragona: Óscar Sánchez
 • Representant de l'Ajuntament de Reus: Josep Lluís Requena Granados
 • Directora: Rosanna Garcia | rgarcia@dipta.cat
 • Cap d'estudis: Jordi Jané | jjaneg@dipta.cat
 • Secretaria acadèmica: Nelia Sanxis | nsanxis@dipta.cat

   
 • Representants del professorat: Maite Pérez Rojals
 • Representants del professorat: Eugènia Valderrama Blavi
 • Representants del professorat: Fontcalda Vidal Fuster
 • Representants del professorat: Carles Lorente Femenia
 • Representants del professorat: Lluís Castel Fort
 • Representants del professorat: Andreu Ferré Llaó

   
 • Representants de mares i pares: Laura Alonso Casado
 • Representants de mares i pares: Rosa M. Albaladejo Perales
 • Representants de mares i pares: Verónica Vecino Sánchez

   
 • Representant del sector d’administració i serveis: Lourdes Jové Sans

   
 • Representants de l’alumnat: Abril Mazzella Garcia
 • Representants de l’alumnat: Aleix Font Arias
 • Representants de l’alumnat: Jordi Simó Dalmau

Associació de Mares i Pares del Conservatori

 • President:  Carles Pertegaz
 • Tresorer: 
 • Secretaria: Cristina Torroja