L’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus és un centre de titularitat pública, amb una plantilla de docents i personal d’administració organitzat per oferir un ensenyament i uns serveis de qualitat. Els i les representants de les mares i els pares s’integren en l’equip humà que treballa organitzadament i de manera coordinada, a través del consell escolar i l’Associació de Pares i Mare d’ Alumnes del Conservatori (AMPAC)

Equip directiu, docents, personal i tota la comunitat educativa s’organitzen i treballen de manera coordinada a través dels diferents equips i organismes de representació

Equip directiu


Directora
Rosanna Garcia

Horaris de visita:  
•   Dimarts de 10h a 11h
(Recordeu que cal haver demanat prèviament hora a secretaria)

a/e: rgarcia@dipta.cat

Cap d'estudis
Francesc Puche

Horaris de visita:
•    Dilluns de 12h a 13h
(Recordeu que cal haver demanat prèviament hora a secretaria)
a/e: fpuche@dipta.cat

Secretaria acadèmica
Rosa Burguera

Horaris de visita:
•    Dimarts de 12 a 13h
(Recordeu que cal haver demanat prèviament hora a secretaria)
a/e: rburguera@dipta.cat

Professorat

Àlex Llorens Roig (percussió)
Javier Bofarull Anguera (clarinet)
Joan Carles Bonfill Sancho (violí i viola)
Rosa Burguera Blay (acompanyament pianístic)
Lluís Castel Fort (acompanyament pianístic)
Maurici Dalmau de la Torre (violí i viola)
Margarida Olivé (educació corporal)
Senent Domingo Pérez (Trombó de vares)
Jorge Echeverri Trujillo (violoncel)
Josepa Fernández Cardona (piano)
Rosanna García Sierra (llenguatge muical)
Fátima Hidalgo  Cabrera (saxòfon)
Jordi Jané Goset (guitarra)
Imma Jorba Conesa (piano i música de cambra)
Mario Lisarde Beinat (Contrabaix i música de cambra)
Laia Cagigal (cant modern)
Carlos V. Lorente Femenia (bombardí/tuba)
Josep Llauradó Cardona (clarinet)
Xavier Llorach García (Noves Tecnologies)
Joan Miquel Hernández (piano)
Pau Elias Carbonell (llenguatge Musical)
Montserrat Pàmies Veciana (piano)
Joan Martí Frasquier (saxòfon)
Maite Pérez Rojals (llenguatge musical)
Francesc Puche Soler (violí)
M. Pilar Ramon Tomàs (guitarra)
Ramon Reverté Reverté (trompeta)
Assumpció Sancho Mañé (llenguatge musical)
Àlex Sansó Collado (piano)
Pau Santacana Gómez (fagot)
Víctor Santapau Salvador (piano)
Juan Miguel Marzà (trompa)
Nèlia Sanxís Silleras (flauta travessera)
Alejandra Villalobos Cortés (flauta travessera)
Màxim Solanes Eroles (oboè)
Gisela Torres Font (piano)
Eugènia Valderrama Blavi (llenguatge musical)
Fontcalda Vidal Fuster (llenguatge musical)

Personal d'administració i serveis

M. Carme Barbarà Batalla, cap de la secretaria
Lourdes Jové Sans, administrativa
Sergi Cotilla Mestre, consergeria
Joan Gómez Novell, consergeria
Francesc Aragonès Benages, consergeria
Mercè de Clara Rodríguez, consergeria

Representants sindicals

Pau Santacana Gómez

Departaments

Els departaments estan constituïts pels professors que imparteixen una mateixa especialitat o especialitats diferents amb un nexe comú.

A banda dels professors sense cap departament assignat, cada membre del claustre forma part d’un únic departament. Les qüestions tractades en les reunions de departament seran preferentment d’ordre general (no d’especialitat) i d’interès de tot el claustre. D’aquesta manera, l’organització departamental potencia una gestió del centre més participativa i responsable, permetent que la presa de decisions sigui en molts casos fruït dels consens entre l’equip directiu i els caps de departament, en representació de tot el claustre.

Caps de departaments

Llenguatge musical: Eugènia Valderrama Blavi
Corda: Maurici Dalmau de la Torre
Piano: Gisela Torres Font
Vent fusta: Josep Llauradó Cardona
Vent metall i percussió:  Senent Domingo Pérez

 

Representants del consell escolar

Membres consell escolar 2018-2019

Rosanna Garcia Sierra, directora
Francesc Puche Soler, cap d’estudis
Rosa Burguera Blay, secretari acadèmic

Joan Olivella Ricart, representant de la Diputació de Tarragona
Encarna Rega Molina, representant de l’Ajuntament de Reus
Urbano Lorenzo Seva, representant de l’AMPA

Representants del professorat:
Lluís Castel Fort
Jordi Jané Goset
Ramon Reverté Reverté
Pau Santacana Gómez
Àlex Sansó Collado
Màxim Solanes Eroles


Representants de mares i pares:
Núria Jardí Balfegó
Meritxell Jiménez Seuma
Jordi Reguant Miranda

Representant del sector d’administració i serveis:
Lourdes Jové Sans

Representants de l’alumnat:
Albert Alamillo Porta
Joaquim Llauradó Sugrañes
Coia Cruset Rega
 

Informació acadèmica i documentació