La música és creativitat sensibilitat solidaritat art

Per un curs ple de música

Nou vídeo del claustre de professors de l'ECMReus per a l'inici de curs

Nou període de preinscripció per al curs 2021/2022 per a places vacants concretes

Convocatòria extraordinària per a alumnat de nou ingrés a l’escola, només els dies 26 i 27 de juliol

Beques curs 2020-2021

Proves d'accés a Grau Professional

Curs 2021-2022

Agenda