Trets d’identitat

L’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus és un centre públic que ofereix educació musical a través d’una formació de qualitat, amb professionals i recursos de primer ordre. 

El centre aporta coneixements teòrics i pràctics que aproximen a la música als infants, des dels primers anys de la vida escolar. Aquesta formació evoluciona, s’amplia i perfecciona al llarg de la vida acadèmica al centre i permet l’alumnat cursar estudis  musicals professionalitzadors.

A més de formar els alumnes en competències musicals, al centre formem persones en valors com el treball en equip, la  responsabilitat, l’autoexigència, l’esforç, la cooperació i l’autonomia.

Projecte educatiu

L'ingrés en la nostra comunitat educativa comporta un compromís tant de l'alumne com de les famílies envers el projecte educatiu del centre, el qual contempla els mecanismes necessaris perquè aquesta col·laboració sigui efectiva i enriquidora per a la formació musical de l'alumne. 
 
Aquesta formació musical segueix programes educatius que es complementen entre si de forma progressiva al llarg de la vida acadèmica de l'alumne, permetent-li cursar des d'uns estudis bàsics fins a uns altres professionalitzadors.
  
L'estructura dels ensenyaments que oferim, està clarament diferenciada. Per una banda hi ha els cursos i programes de nivell elemental que configuren l'Escola de Música i per l'altra tots els estudis de Grau Professional que corresponen al Conservatori.

El treball teòric i la pràctica d’instrument individuals es compagina amb la participació en les diferents formacions i agrupacions musicals, amb un treball en conjunt que combina i millora les destreses i la tècnica personals amb l’esforç i l’aprenentatge col·lectius.  Per accedir al grau professional cal superar una prova d'accés regulada pel Departament d'Ensenyament.

Instal·lacions

L’Escola i Conservatori de la Diputació de Tarragona a Reus compta amb dos edificis: d’una banda, el Palau Bofarull situat al carrer Llovera, 15 i de l’altra el nou edifici situat al Carrer Sant Jaume, 9-11.

El Palau Bofarull és un edifici emblemàtic de la ciutat i s’hi cursen les classes de l’Escola i Conservatori des del curs 92/93.  És on hi ha localitzada la Secretaria del Centre,  16 aules d’instrument, a més de l’aula de percussió, l’aula de musica i noves tecnologies i l’Auditori Higini Anglès, amb una capacitat per a 240 persones.

Des del curs 2014/15 es fa efectiva l’ampliació de l’Escola de música al nou edifici del Carrer Sant Jaume 9-11. Un edifici funcional, amb un total de 2387 m2 construïts, amb espais diàfans que proporcionen transparències i connexions directes. Un edifici dissenyat pensant en l’eficiència energètica i amb aïllament acústic per evitar sorolls al veïnat i millorar l’acústica interna per a la docència en unes condicions immillorables. 

Compta amb dues terrasses a coberta, 12 aules insonoritzades i un espai polivalent a la primera planta per a actes, concerts i esdeveniments a l’aire lliure.

És doncs, un edifici que dóna servei a més de 350 alumnes i 25 professionals. 

 

  • Instal·lacions: aules, sales i auditori

    L'Escola i Conservatori de Música compta amb instal·lacions al centre de la ciutat. Al Carrer Llovera, l'històric edifici del Palau Bofarull acull les dependències... Amb ...aules d'intrument, l'Auditori Higini Anglès.. Al nou edifici del carrer Sant Jaume, 9-11, unes modernes instal·lacions permeten acollir aules on s'imparteixen assignatures teòriques, a més e ...
  • Auditori Higini Anglès

  • Auditori