Vés al contingut

Qui som

Trets d'identitat, projecte educatiu, instal·lacions

L’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus és un centre públic que ofereix educació musical a través d’una formació de qualitat, amb professionals i recursos de primer ordre.

Claustre de l'ECMReus 23-24

Trets d’identitat

 

El centre aporta coneixements teòrics i pràctics que aproximen a la música als infants, des dels primers anys de la vida escolar. Aquesta formació evoluciona, s’amplia i perfecciona al llarg de la vida acadèmica al centre i permet l’alumnat cursar estudis  musicals professionalitzadors.

A més de formar els alumnes en competències musicals, al centre formem persones en valors com el treball en equip, la  responsabilitat, l’autoexigència, l’esforç, la cooperació i l’autonomia.

Especialitat de vent

Piano

Projecte educatiu

L'ingrés en la nostra comunitat educativa comporta un compromís tant de l'alumne com de les famílies envers el projecte educatiu del centre, el qual contempla els mecanismes necessaris perquè aquesta col·laboració sigui efectiva i enriquidora per a la formació musical de l'alumne. 

 

Aquesta formació musical segueix programes educatius que es complementen entre si de forma progressiva al llarg de la vida acadèmica de l'alumne, permetent-li cursar des d'uns estudis bàsics fins a uns altres professionalitzadors.

  

L'estructura dels ensenyaments que oferim, està clarament diferenciada. Per una banda hi ha els cursos i programes de nivell elemental que configuren l'Escola de Música i per l'altra tots els estudis de Grau Professional que corresponen al Conservatori.

El treball teòric i la pràctica d’instrument individuals es compagina amb la participació en les diferents formacions i agrupacions musicals, amb un treball en conjunt que combina i millora les destreses i la tècnica personals amb l’esforç i l’aprenentatge col·lectius.  Per accedir al grau professional cal superar una prova d'accés regulada pel Departament d'Ensenyament.

 

Desgarrega't el projecte educatiu de centre

 

 

Escola

Conservatori

Documentació acadèmica

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu.

En el cas de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus, en aquest document queden definits el tractament de la llengua en el procés d'ensenyament al centre i les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

 

Desgarrega't el document

 

Identitat corporativa

 

La imatge corporativa dóna resposta a les necessitats comunicatives pel que fa a la imatge del centre, alhora que estableix els criteris per la generació de material propi, així com l’aplicació de la marca a col·laboradors i proveïdors en diferents material de comunicació.  

Podeu descarregar la marca del centre en diversos formats: EPS o JPEG per a material gràfic divers, i GIF per a aplicacions digitals o web.

 

Desgarrega't la marca