Per accedir als estudis de 2n a 6è curs:

Estructura de la prova

La prova constarà de dos exercicis:

1.- Llenguatge musical Resoldre les qüestions referides a la matèria, de les quals es donen indicacions al document de llenguatge musical per cada curs.

2.- Instrument

a) Lectura a vista per a totes les especialitats, consisteix a: - interpretar a vista un fragment musical inèdit adequat al curs.

b) Interpretació del repertori: - per a totes les especialitats menys cant: interpretar dos estudis i dues obres, triats per la comissió avaluadora, del llistat presentat per l’alumne (veure procediments corresponents a l’apartat següent).

c) Música de cambra: - interpretar una obra de música de cambra, si s’escau,  d’acord amb el projecte educatiu del centre.

S’aconsella que unes setmanes abans de la data de la prova d’accès, l’aspirant presenti el seu repertori escollit al cap del departament instrumental corresponent del centre per a la seva valoració. També és important posar-se en contacte mab el cap de departament de Llenguatge Musical.

Models de proves d’accés al Grau Professional (2n a 6è de GP)

Clarinet

Contrabaix

Fagot

Flauta

Guitarra

Oboè

Percussió

Piano

Saxòfon

Trombó

Trompa

Trompeta

Violí

Viola

Violoncel

Tuba

 

Llenguatge musical:

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs