L

Legalitat: Qualitat de legal. Règim o sistema polític establert per una llei fonamental de l'estat. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Líder: Persona o grup de persones que influeix en el comportament dels membres d'un grup. Líder nat és aquell que en cada moment és capaç de demostrar l'estil de direcció més apropiat; especifica ordres clares i concises quan és necessari, es preocupa pel clima del seu equip, és conscient del desenvolupament tant professional com personal de la gent, aconsegueix transmetre als seus col·laboradors confiança i èmfasi per l'esforç col·lectiu, etc.
Terminologia ambit: Online

Lideratge:
Rol relatiu a l'exercici de les activitats de conducció d'un grup. Terminologia ambit: Online

Linux: És el nucli del sistema operatiu GNU/Linux. Fou desenvolupat inicialment per Linus Torvalds, i distribuït amb la llicència GPL de GNU. Normalment, el nucli es distribueix amb el conjunt d'utilitats de GNU, entorns d'escriptori i altres aplicacions, formant un sistema operatiu complet. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Liquidació:
Document en el qual s'extingeix un contracte laboral i es recull explícitament el compliment de totes les obligacions que es deriven del contracte per a ambdues parts. Nota: Normalment la liquidació inclou el salari corresponent pendent de cobrament, la part proporcional de les pagues i les vacances i una indemnització en el cas que s'hi tingui dret.
Terminologia ambit: Recursos humans