Antoni Torres Fuster

12618

Torres Fuster, Antoni

Tarragona, 1874 - 1945

Inicià la seva formació a l’Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera i la culminà a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Durant llargues temporades fixà la seva residència a Madrid.

A més del paisatge, destacà en particular per les seves pintures de bailoras i cantaores típicament espanyols. L’historiador de l’art, Francesc Fontbona, diu que pintà un ideal de bellesa femenina propera a un simbolisme modernista.