Centre col·laborador

Som una escola oberta i acollidora que aposta per la interacció amb l’entorn des de les diferents vessants del món educatiu i social.

El CPEE Sant Jordi considerem imprescindible la comunicació i el consens amb les famílies per poder oferir una veritable educació de qualitat. És per això que considerem que el treball amb les famílies ha de ser un aspecte planificat i prioritari en l’abordatge educatiu i terapèutic dels nostres alumnes, el qual parteix dels següents principis:

  • Respecte vers els profesionals i famílies
  • Reconeixement mutu del rol que ocupa cadascun dels contextos (família-escola)
  • Consens de fites i objectius a treballar plegats
  • Crear ponts de confiança entre professionals de l’escola i famílies.