L'escola

Filosofia del Centre

El Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Jordi és un centre educatiu públic, de titularitat de la Diputació de Tarragona, arrelat a les Terres de l’Ebre. Tenim un projecte educatiu propi, centrat en l’alumnat i obert a la comunitat. Concebem l'educació com un procés integral que es desenvolupa respectant les dimensions individual i social del nostre alumnat. Busquem un equilibri en el desenvolupament partint de 4 eixos:

  • aprendre a conèixer
  • aprendre a ser
  • aprendre a conviure
  • aprendre a fer