Famílies

 

La comunitat educativa necessita la participació i corresponsabilització de les famílies i és important fomentar la seva participació en el procés educatiu dels alumnes. En trets generals, l’estructura de participació de les famílies al CPEE Sant Jordi és la següent:

  • L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del CPEE Sant Jordi
  • Reunions individuals: entrevistes puntuals amb els mestres i professionals per establir objectius comuns escola-família i fer el seguiment del seu fill/a.
  • Reunions en grup en iniciar el curs: són trobades on s’aborden qüestions d’interès col·lectiu, de tipus informatiu o formatiu.
  • Grup de pares
  • Psicomotricitat en família
  • Consell escolar: participació en el seguiment i avaluació de la programació anual i les diferents activitats dissenyades i executades al centre

 

El CPEE Sant Jordi considerem imprescindible la comunicació i el consens amb les famílies per poder oferir una veritable educació de qualitat. És per això que considerem que el treball amb les famílies ha de ser un aspecte planificat i prioritari en l’abordatge educatiu i terapèutic dels nostres alumnes, el qual parteix dels següents principis:

  • Respecte vers els profesionals i famílies
  • Reconeixement mutu del rol que ocupa cadascun dels contextos (família-escola)
  • Consens de fites i objectius a treballar plegats
  • Crear ponts de confiança entre professionals de l’escola i famílies.