Documents de centre

PEC (Projecte Educatiu de Centre)

És el document que reflexa la realitat del nostre centre educatiu i en defineix la nostra identitat.

 

 

POC (Pla Obertura de Centre)

És el document específic de l’escola que concreta mesures específiques per poder garantir una atenció a l’alumnat tot complint amb les mesures de seguretat i salut, esdevingudes de la situació sanitària actual.

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre educatiu)

És el document específic del centre on es recullen les normes d'organització, funcionament i convivència del nostre centre educatiu.

PLC (Projecte Lingüístic de Centre)

El Projecte Lingüístic de Centre és el document on queda reflexat el tractament la competència comunicativa i lingüística.