Societat d'Estudis d'Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya

Imprimeix

Publicacions de l'autor:

Anuari 1992-1993

Anuari 1992-1993

Publicació que recull estudis, testimonis, bibliografia, notes i informacions sobre història eclesiàstica de l'època

Anuari 1987

Anuari 1987

Publicació que recull estudis, testimonis, bibliografia, notes i informacions sobre història eclesiàstica de l'època

Anuari 1988

Anuari 1988

Publicació que recull estudis, testimonis, bibliografia, notes i informacions sobre història eclesiàstica de l'època

Anuari 1989

Anuari 1989

Publicació que recull estudis, testimonis, bibliografia, notes i informacions sobre història eclesiàstica de l'època

Anuari 1990-1991

Anuari 1990-1991

Publicació que recull estudis, testimonis, bibliografia, notes i informacions sobre història eclesiàstica de l'època