Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Projecte educatiu

El nostre Projecte Educatiu té per finalitat plasmar l’acció educativa adoptada pel centre un cop analitzada la seva realitat.

Projecte educatiu

Aquest document recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques potenciant la col·laboració entre tots els membres de l’escola: equip docent i terapèutic, famílies, titularitat (Diputació de Tarragona) i Ajuntament.

És un reflex de la realitat educativa, on s’expliciten l’activitat docent i alhora, garanteix que la intervenció pedagògica i terapèutica sigui coherent, coordinada, progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre.

Projecte educatiu de centre