Realitza els estudis musicals en el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona sota la direcció de Ma Jesús Crespo. Ha rebut classes de piano i de música de cambra de Luiz de Moura Castro i d’Àngel Soler, entre d’altres.

Obté el Títol de Professor Superior en les especialitats de Piano, Música de Cambra, Llenguatge Musical i Pedagogia Musical.
Diplomada en el mètode d´Educació Musical Willems.
Obté el certificat DEA en el doctorat Música i la seva didàctica (Universitat de Barcelona).
Llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona.

L´any 1981 guanyà el 2n Premi (categoria C) del Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya. L´any 1994 fou seleccionada per Joventuts Musicals de Barcelona per a la promoció de Joves Intèrprets, tot enregistrant per a RNE.

Te publicades les següents obres en l’editorial de música Boileau:

  • Ciranda i Ciranda 2, àlbums de música de cambra per a nivell elemental
  • 3 al piano, 16 peces d’iniciació per a tres pianistes
  • Pianissimo, iniciació al piano en la classe individual i col·lectiva
  • acompanyaments pianístics del mètode de violí Nícolo de Pablo Cortés

Properament sortirà editat Piano Plus, recull de peces per a piano a sis i vuit mans

Des de 1995 va ser professora de piano i de música de cambra a les escoles de música de l´Institut Municipal d’Educació de Barcelona i des de 2003 és professora de piano i de cambra al Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus.